Integrera ditt AD med Alliera

Koppla ert AD till Alliera så uppdateras alla passersystem automatiskt vid personalförändringar.

AD automatiskt tillägg och arkivering av personal

Alliera kan kopplas till ert Active Directory (AD) för att höja säkerheten och automatisera användares rättigheter och  tilldelningsmöjligheter.

Denna koppling till AD gör att personer kan delas in i grupper i AD och
automatiskt läggas upp i Alliera när de är nyanställda.

När en person tas bort ur AD och får sin e-postadress inaktiverad så arkiveras automatiskt personen och deras passerkort i Alliera.

Snabbare insatser för utvalda blåljusaktörer genom digitala behörigheter

Ett samarbete mellan SOS Alarm och Amido. Vår tekonologi DAX gör att räddningstjänsten får tillgång till den utsatta fastigheten vid en uttryckning. 

För räddningstjänster och fastigheter som är anslutna till Smart Passage effektiviseras insatsen genom att en tagg i fordonet aktiveras för just den fastighet där larmet gått. Utmaningen med fysiska nycklar kan elimineras. Detta snabbar på insatsen, vilket även kan leda till räddade liv.

“Det är en stor fördel för regionen, då vi har fått betydligt säkrare hantering på avslut av passerbehörigheter för personal och entreprenörer inom regionen." säger Karola Vilsson IT-strateg på Västra Götalandsregionen

Smått & gott

  • Kommuner och landsting
  • Sjukhus och service
  • Universitet och högskolor
  • Utbildningsplatser
  • Barn-, special- och äldreomsorg

Som kommun och landssting kan du enklare köpa våra tjänster via en förnyad konkurrensutsättning. Vilket sparar både tid och pengar.

Genom vårt samarbete med en av ramavtalsleverantörerna avseende Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 kan du nu avropa Amidos tjänster.

Mer information om ramavtalet finner du här.

Du kan göra en funktionsbaserad offentlig upphandling när du vill köpa ett nytt passagesystem, och kan på så sätt hänga med i branschens teknikutveckling inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Alliera har också ett omfattande, självdokumenterande och öppet API som tillåter integrationer. För hur du kan använda API:et är det bara fantasin som sätter gränser. Exempel på integrationer som våra kunder har är:

  • Betalningslösningar med tagg
  • Follow-me-printing
  • Integration mot studentdatabaser

Du kan integrera/lägga till en lång rad funktioner i Alliera, och dela in personer i “intern personal” och extern personal”.


Den interna personalen hanterar du genom integration med personaldatabas, i de flesta fall Microsoft Active Directory. När en ny person läggs till i personaldatabasen skapas samma person i Alliera med rätt information och behörigheter. Den dagen som anställningen upphör spärras personen, och ett eventuellt glömt kort utgör ingen säkerhetsrisk, eftersom personen inte kommer in i några dörrar. Detta är ett effektivt sätt att öka säkerheten samtidigt som du i princip eliminerar administrationen; den interna personalen behöver bara hämta ut en tagg eller ett kort den dag hon eller han börjar.


Den externa personalen hanterar du genom att de fyller i ett formulär på er hemsida, som sedan en behörig person attesterar. Därefter läggs personen automatiskt upp i Alliera och kan hämta ut en tagg eller ett kort. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi korta behörighetstider för extern personal. Givetvis skickar Alliera ut en påminnelse via sms och e-post när en behörighet är på väg att gå ut, så att personen i frågan kan ansöka om förnyad behörighet.

I Alliera kan du också styra behörigheter vid bokning av till exempel ett konferensrum. Om det finns en passageläsare på dörren till konferensrummet ser Alliera till att bara den person som har bokat och de som ska delta i mötet har tillträde under den tiden. På samma sätt kan du sköta bokning av poolbilar, där nycklarna hänger i elektroniska nyckelskåp.

och mycket går att helt automatisera.


Utöver detta finns en lång rad funktioner som gör uppgifter i organisationen enklare, smidigare och säkrare: Alliera har till exempel en enkel funktion för att hantera schema-undantag då en dörr ska stå öppen tillfälligt; vi erbjuder dörröppning via app.

Nyfiken? Boka en demo