Bostadsbolag

Skapa struktur och få kontroll över passagesystem, digitala nyckelboxar, tvättbokning och porttelefoni. Gör det enkelt med Alliera, ett verktyg för alla era accesser.

Hur ser era processer ut?

Effektiv accesshantering för bostadsbolag

Slipp utspridda accesser och olika system. Jobba effektivt och säkert med Alliera.

Ska en borttappad tagg verkligen behöva så mycket tid och kontaktytor?

Fundera på det. En hyresgäst tappar en tagg. Hur ser processen ut hos dig?

För många bostadsbolag kan en borttappad tagg vara ett pågående ärende i flera dagar, till och med veckor.

Hyresgästen startar processen genom att kontakta kundtjänst för att registrera ett ärende. Kundtjänsten tar i sin tur kontakt med fastighetsskötaren. Fastighetsskötaren kanske administrerar passersystemet själv, och kan då på egen hand logga in och spärra taggen i passersystemet.

Om inte är det dags att ringa förvaltaren av passersystemet för att se till att taggen spärras. Därefter ska en ny tagg beställas. För att den nya taggen ska fungera måste den ha rätt behörigheter och vara aktiv. Finns taggar på plats eller behöver de också beställas av extern leverantör? När de väl levereras, skickas de till bostadsbolagets huvudkontor och hyresgästen måste åka dit för att hämta och kvittera ut den? Eller löser fastighetsskötaren leverans av tagg till hyresgäst, och hur sker då kvittering?

Är oturen framme fungerar inte taggen när den väl kommer fram till hyresgästen, och processen börjar om. Hur många kontaktytor krävde denna process? Och hur mycket tid tog det för alla inblandade?
Tänk om det fanns en möjlighet att korta ner denna långa kedja för att effektivisera verksamheten, och samtidigt få nöjdare hyresgäster som slipper vänta på en tagg i flera dagar?

Möjligheten finns.

Urval av funktioner

Hantera tagg

Lägg till och ta bort användare och kortbärare

Behörigheter

Hantera behörigheter, se till att rätt användare har rätt behörighet

Sökning

Sök snabbt och dynamiskt efter användare, lägenhet med mera

Enkel trädstruktur

Få en bra överblick av behörigheter och användarrättigheter

Systemöversikt

Snabb översikt hur det ser ut i alla undersystem

Händelseloggar

Ta fram händelseloggar, enkelt att se vem som t.ex. bokade tvättstugan

Export

Exportera data enkelt. Detaljerad översikt om antal taggar, lägenheter och användare

GDPR kompatibel

Funktionalitet för att era äldre passagesystem skall bli GDPR kompatibla

En tagg flera möjligheter

Passagesystem

Spelar ingen roll om det är online- eller offlineläsare. En tagg till allt

Digital tvättbokning

Perfekt för att få era hyresgäster att använda er Mina sidor

Porttelefoni

Inkluderar även porttelefoni

Paketboxar

Digitala postboxar blir allt mer populära. Finns även alternativ med kylboxar

FAQ

  • Mig som har bostadsfastigheter med hyresgäster eller hanterar bostadsrättsföreningar.
  • Mig som förvaltar fastigheter åt andra fastighetsägare.
  • Mig som har kommersiella fastigheter med kontor, butiker eller andra lokaler.
  • Mig som har kontorshotell eller andra ytor som jag hyr ut till flera olika verksamheter.

Våra fastighetsbolagskunder uppskattar att det är så enkelt att hantera passersystemen, att de oavsett om de har en eller flera tillverkare och programvaror kan de låta alla som träffar kunden hjälpa till med nya taggar, vilket leder till förbättrad service, högre kundnöjdhet och att det inte krävs teknisk utbildning för att hantera den administration som krävs.

I många fall har våra kunder system där de inte vet vilken person som kommer in i deras utrymmen. Tryggheten med att byta ut nycklar fungerar inte som man tänkt, trots stora investeringar. Det ingår effektiva verktyg för att rensa och få bättre kontroll.

För att förenkla ännu mer automatiserar vi de delar där det finns information i andra system. När vi saknar information, till exempel om när personer som skall ha tillgång till en lokal eller lägenhet har tappat en tagg, låter du dem hantera detta själv.

Du som äger bostadsfastigheter har investerat stora pengar i dina “Mina Sidor” men kunderna använder det inte alls så mycket som tänkt. Vi har attraktiva funktioner som, i många fall, flerdubblar antalet inloggade per månad, ökar din effektivitet och ditt NKI.

Våra kunder menar att de sparar mer pengar än vad det kostar. När du utsätter dina upphandlingar för konkurrens får du lägre pris, bättre funktioner och betydligt högre effektivitet.

Vi har dörröppningsapp och tvättstugebokning med app – men dessutom kan du få in dessa funktioner om du vill bygga egen app eller hemsida. Våra kunder har använt bägge dessa under nästan tio år utan extra kostnad – det ingår i vår licens.

Våra kunder uppskattar framför allt att vi har ett webbgränssnitt utan konstiga plugins eller annat som fungerar på allt från telefoner, plattor och datorer av alla fabrikat och moderna webbläsare.

Det innebär att du kan använda det överallt – flera av våra kunder har en liten adapter till sin iPhone eller Android med vår lilla kortläsare, stor som ett usb-minne, i fickan. Då kan de, så fort de springer på en kund som behöver hjälp fixa det. Gissa hur nöjda kunderna blir!

Med Alliera ingår att vi tar hand om dina databaser och programvaror. Självklart kan du köra det på egna servrar istället – du väljer och kostnaden blir densamma. Det innebär att du som har kort förvaltningshorisont löser hantering vid inköp och försäljning superenkelt!

För många kommersiella fastighetsbolag ger sina kunder nya taggar så fort någon blir nyanställd hos någon av deras kunder. Hos en av våra kunder mättes hur stor del av deras ärenden som handlade om att kunders personal började eller slutade och behövde passerkort. Över 40% av deras ärenden gällde passagefrågor. Målet var att halvera dessa. När Alliera infördes minskade dessa betydligt mer än så. Vill du veta mer – kontakta oss!

För dig som hanterar bostadsfastigheter blir kunderna ofta irriterade för att de behöver transportera sig och anpassa sig till kontorstider för att få ny tagg när de tappat bort en, eller när barnen skall få egen tillgång till dörrarna. Med Alliera kan du slippa den administrationen helt. Dina kunder hanterar det själv på mina sidor och vi ser till att de får ny tagg på posten några dagar senare. När de fått den går de enkelt in på dina “Mina Sidor” och aktiverar den.

I många företag är omorganisationer mer regel än undantag. Det är krångligt att hantera dessa system och det krävs utbildade tekniker. Med Alliera kan du centralisera, decentralisera eller kombinera dynamiskt för att anpassa till din verksamhet. Dessutom kan vem som helst lära sig använda de funktioner du behöver för att kunna hjälpa en kund med hjälp av en kort introduktionsvideo. Så enkelt är det faktiskt!

En av de saker våra kunder uppskattar mest – och som de sparar en hel del pengar på – är att låta sina entreprenörer hämta och lämna sina nycklar själva. Dels blir fel enklare och snabbare åtgärdade.

Dessutom minskar dina fakturor. Entreprenörerna tar inte längre betalt för sin väntetid, transportkostnader och miljöpåverkan minskar när de slipper åka in till ditt kontor. Istället åker de direkt ut till området och kan själv hämta ut rätt nyckel. Självklart påminner vi entreprenörerna tydligt och regelbundet om de inte lämnat tillbaka nycklarna som de skall. Eftersom det inte finns skäl att ha nycklar mer än över dagen tappas nycklar bort i mycket mindre utsträckning och dina kunders trygghet ökar än mer.

Du får loggar på när entreprenör påbörjat och avslutat jobbet och kan stämma av med tidsredovisning så att du vet vilka som sköter sig till nästa omförhandling.

Du ger enkelt dina bostadshyresgäster möjlighet att boka tvättstugor eller andra resurser via “Mina Sidor”. Där visas den boendes bokningsbara platser automatiskt så fort du tillför mer som till exempel tvättstuga, gemensamhetslokal eller bastu.  

Om ni använder Outlook och Microsoft Exchange kan på samma sätt boka till exempel poolbilar, tillgång till mötesrum eller poolcyklar.