Företag

Vill du också ha en trygg arbetsplats där du har koll på vem som kommer och går? Lösningen är ett system som samlar alla accesser och ger dig en tydlig överblick. Slipp manuell, tidskrävande hantering och upplev framtidens behörighetshantering.

 

Säkra och effektivisera

Trygga arbetsdagar
med full överblick

Höj säkerheten samtidigt som ni effektiviserar administrationen av digitala accesser – på ett enkelt och smidigt sätt.

Du använder en plattform för all passagehantering för både interna och externa resurser.

Som ett extra plus i kanten – får du även stöd för SSG automatiseringar och integrationer.

Vill du veta mer?

Fyll i din mejladress så skickar vi ut mer information om Alliera för företag. 

Urval av funktioner

Hantera tagg

Lägg till och ta bort användare och kortbärare

Behörigheter

Hantera behörigheter, se till att rätt användare har rätt behörighet

Sökning

Sök snabbt och dynamiskt efter användare, lägenhet med mera

Enkel trädstruktur

Få en bra överblick av behörigheter och användarrättigheter

Systemöversikt

Snabb översikt hur det ser ut i alla undersystem

Händelseloggar

Ta fram händelseloggar, enkelt att se vem som t.ex. bokade tvättstugan

Export

Exportera data enkelt. Detaljerad översikt om antal taggar, lägenheter och användare

GDPR kompatibel

Funktionalitet för att era äldre passagesystem skall bli GDPR kompatibla

En tagg flera möjligheter

Flera system

Administrera inpassage till portar, konferensrum och bilpool

Automatisering

Automatisera hanteringen av användare, kort och behörighter

Tidsanpassa

Tilldela tillfälliga accesser, exempelvis för entreprenörer

Personaldatabas

När en anställd avslutar sin anställning, spärras dennes digitala nyckel per automatik

FAQ

  • Företag med många medarbetare, kontor och fastigheter  
  • Industriföretag med många medarbetare och många externa entreprenörer

Oavsett vilket eller vilka passersystem du har idag kan du hantera samtliga dessa med Alliera. Skillnaden? Det ger dig en enklare, effektivare och säkrare hantering av passage, personer och behörighet. Vi vill minimera din administration av passage, och förenkla allt som du verkligen måste hantera.

Eftersom Alliera har ett webbgränssnitt kan du hantera passage, personer och taggar oavsett var du befinner dig – det sparar restid och förenklar administrationen. Välj Amido Hosting för Alliera och alla era passagesystem! Utöver säker drift till en låg kostnad innebär Amido Hosting stor flexibilitet om du köper och/eller säljer fastighetsbestånd med viss regelbundenhet.

Du kan integrera/lägga till en lång rad funktioner i Alliera, och dela in personer i “intern personal” och extern personal”.


Den interna personalen hanterar du genom integration med personaldatabas, i de flesta fall Microsoft Active Directory. När en ny person läggs till i personaldatabasen skapas samma person i Alliera med rätt information och behörigheter. Den dagen som anställningen upphör spärras personen, och ett eventuellt glömt kort utgör ingen säkerhetsrisk, eftersom personen inte kommer in i några dörrar. Detta är ett effektivt sätt att öka säkerheten samtidigt som du i princip eliminerar administrationen; den interna personalen behöver bara hämta ut en tagg eller ett kort den dag hon eller han börjar.


Den externa personalen hanterar du genom att de fyller i ett formulär på er hemsida, som sedan en behörig person attesterar. Därefter läggs personen automatiskt upp i Alliera och kan hämta ut en tagg eller ett kort. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi korta behörighetstider för extern personal. Givetvis skickar Alliera ut en påminnelse via sms och e-post när en behörighet är på väg att gå ut, så att personen i frågan kan ansöka om förnyad behörighet.

I Alliera kan du också styra behörigheter vid bokning av till exempel ett konferensrum. Om det finns en passageläsare på dörren till konferensrummet ser Alliera till att bara den person som har bokat och de som ska delta i mötet har tillträde under den tiden. På samma sätt kan du sköta bokning av poolbilar, där nycklarna hänger i elektroniska nyckelskåp.

Alliera har också ett omfattande, självdokumenterande och öppet API som tillåter integrationer. För hur du kan använda API:et är det bara fantasin som sätter gränser. Exempel på integrationer som våra kunder har är:

  • Betalningslösningar med tagg
  • Follow-me-printing