Offentlig sektor

Alla passagesystem på ett ställe. Integration mot HR och personalsystem automatiserar tillägg och borttagande av behörigheter t.ex. vid påbörjande och avslut av anställning.

Som kommun och landsting kan du enkelt köpa våra tjänster via förfarandet förnyad konkurrensutsättning. Detta sparar både tid och pengar.

Genom vårt etablerade samarbete med en ramavtalsleverantör avseende ‘Programvaror och programvaror som molntjänst 2016’ kan ni enkelt och effektivt avropa Amidos tjänster och system.

Stor omsättning av personal och entreprenörer?

Automatisera med Alliera

Mer än bara administration av passersystem. Automatisera inpassage och behörigheter, integrerat via er personaldatabas. När en anställd avslutar sin anställning, spärras även den digitala nyckeln från samma datum. 

Urval av funktioner

Hantera tagg

Lägg till och ta bort användare och kortbärare

Behörigheter

Hantera behörigheter, se till att rätt användare har rätt behörighet

sökning

Sök snabbt och dynamiskt efter användare, lägenhet med mera

Enkel trädstruktur

Få en bra överblick av behörigheter och användarrättigheter

Systemöversikt

Snabb översikt hur det ser ut i alla undersystem

händelseloggar

Ta fram händelseloggar, enkelt att se vem som t.ex. bokade tvättstugan

Export

Exportera data enkelt. Detaljerad översikt om antal taggar, lägenheter och användare

gDPR kompatibel

Funktionalitet för att era äldre passagesystem skall bli GDPR kompatibla

En tagg flera möjligheter

Flera system

Alliera fungerar med ett flertal olika undersystem såsom passagesystem, nyckelskåp, bokningsprogram, porttelefoni och tvättstuga för att nämna några

Bokningsprogram

Styr behörigheter genom bokningsprogram. Exempelvis poolbilar, mötesrum och konferensrum

Personaldatabas

Integrera personaldatabasen med Alliera. Behörigheter och borttag av taggar automatiseras

Betala med tagg

Ge era anställda möjligheten att betala lunchen med deras personliga tagg. Kostnaden samkörs via integration och dras sen från den anställdes lön

Smått & gott

  • Kommuner och landsting
  • Sjukhus och service
  • Universitet och högskolor
  • Utbildningsplatser
  • Barn-, special- och äldreomsorg

Som kommun och landssting kan du enklare köpa våra tjänster via en förnyad konkurrensutsättning. Vilket sparar både tid och pengar.

Genom vårt samarbete med en av ramavtalsleverantörerna avseende Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 kan du nu avropa Amidos tjänster.

Mer information om ramavtalet finner du här.

Du kan göra en funktionsbaserad offentlig upphandling när du vill köpa ett nytt passagesystem, och kan på så sätt hänga med i branschens teknikutveckling inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Alliera har också ett omfattande, självdokumenterande och öppet API som tillåter integrationer. För hur du kan använda API:et är det bara fantasin som sätter gränser. Exempel på integrationer som våra kunder har är:

  • Betalningslösningar med tagg
  • Follow-me-printing
  • Integration mot studentdatabaser

Du kan integrera/lägga till en lång rad funktioner i Alliera, och dela in personer i “intern personal” och extern personal”.


Den interna personalen hanterar du genom integration med personaldatabas, i de flesta fall Microsoft Active Directory. När en ny person läggs till i personaldatabasen skapas samma person i Alliera med rätt information och behörigheter. Den dagen som anställningen upphör spärras personen, och ett eventuellt glömt kort utgör ingen säkerhetsrisk, eftersom personen inte kommer in i några dörrar. Detta är ett effektivt sätt att öka säkerheten samtidigt som du i princip eliminerar administrationen; den interna personalen behöver bara hämta ut en tagg eller ett kort den dag hon eller han börjar.


Den externa personalen hanterar du genom att de fyller i ett formulär på er hemsida, som sedan en behörig person attesterar. Därefter läggs personen automatiskt upp i Alliera och kan hämta ut en tagg eller ett kort. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi korta behörighetstider för extern personal. Givetvis skickar Alliera ut en påminnelse via sms och e-post när en behörighet är på väg att gå ut, så att personen i frågan kan ansöka om förnyad behörighet.

I Alliera kan du också styra behörigheter vid bokning av till exempel ett konferensrum. Om det finns en passageläsare på dörren till konferensrummet ser Alliera till att bara den person som har bokat och de som ska delta i mötet har tillträde under den tiden. På samma sätt kan du sköta bokning av poolbilar, där nycklarna hänger i elektroniska nyckelskåp.

och mycket går att helt automatisera.


Utöver detta finns en lång rad funktioner som gör uppgifter i organisationen enklare, smidigare och säkrare: Alliera har till exempel en enkel funktion för att hantera schema-undantag då en dörr ska stå öppen tillfälligt; vi erbjuder dörröppning via app.