Amido Aktien

Amido AB (publ), org. nr. 556751-8708 är ett publik bolag
noterat på Spotlight Stock Market.

Aktiens kortnamn är AMIDO.

Kurs för Amido

Källa Spotlight Stock MArket


+/-:
%: 0,00%
SENAST: SEK
HÖGST: SEK
LÄGST: SEK
VOLYM: 0 st
OMSATT: SEK
VÄRDE: 0,0 MSEK

Antal aktier och aktiekapital

Uppgifter från Bokslutskommunikén 2021

Amido AB (publ) har 26 874 029 aktier (21 348 994)
utestående per den 31 december 2021 med ett kvotvärde på 0,034.

Bolagets största ägare

En lista på Bolagets största aktieägare
finns Amidos Investor relation sida på
Spotlight Stock Market.

Senaste pressreleaser

Är du aktieägare?

Då ska du prenumerera på våra utskick skapade för aktieägare. När du prenumererar på dessa meddelanden får du information om pressmeddelanden, årsstämmor och kallelser.