Pressmeddelanden

Valberedningen i AMIDO utsedd

Valberedningen inför AMIDO AB’s årsstämma 2023 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin representant till valberedningen. Enligt den instruktion

Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”) den 11 oktober 2022 fattades följande beslut.  Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner

Läs mer »

Prenumerera på våra senaste pressreleaser