Access till ökad digitalisering

Att vara med på resan mot en digitaliserad värld innebär att affärsmodeller förändras och nya möjligheter öppnas. Processer måste effektiviseras och för moderna organisationer är passagesystem en viktig komponent i digitaliseringen. Verksamheten och kunderna kommer kräva mer flexibla lösningar!
Nu är det enklare för kommuner och företag att avropa våra tjänster. Tack vare att vi numera är en del av en leverantörs ramavtal för SKL, “Programvaror och programvaror som molntjänst 2016”. En förnyad konkurrensutsättning kommer att spara både tid och pengar för kommunerna och företagen som är inkluderade i avtalet.

Flexiblare lösningar

Att inte anamma digitalisering inom verksamheten kommer till största del vara en nackdel, jag vill faktiskt påstå att det riskerar verksamhetens fortlevnad. Samhället kräver enklare och effektivare lösningar, alltmer ska kunna göras via mobilen och det skall gå sömlöst. Här inkluderas även passagesystem, det är troligen inte det roligaste ämnet att prata om men dock lika viktigt. Man behöver ge möjligheter till sina hyresgäster att ta emot leveranser av mat, boka tvättstuga, använda sig av en digital postbox eller leveransbox. Allt detta ska fungera med en enda tagg eller kort.

Konsumenter vill ha smidigare leverans

Enligt uppgifterna från E-barometern Årsrapport 2018, ställer konsumenterna högre krav på leverans. Trots att leveranstiderna och ombuden fungerar bra behöver hela processen inom leverans förbättras. Hemleveranser behöver utvecklas mer, speciellt last mile, detta ställer höga krav på alla inblandade i kedjan, även fastighetsägare! Paketvolymerna kommer fortsätta att öka skriver E-barometern, vilket kräver nya lösningar. Några alternativ är digitala postboxar, leveransboxar eller hemleverans in till lägenheten. Det är därför integrerade system är en en viktig faktor i digitaliseringen och därmed nöjdare kunder.

Statistik från E-barometern Årsrapport 2018

0
Miljarder kr

E-handels omsättning

0
%

E-handelns tillväxt

Vad är kan en effektiv arbetsprocess vara?

Förutom kunderna möjliggör digitaliseringen en ökad effektivitet för verksamheten och medarbetarna. En effektivare arbetsprocess är att kunna integrera flera system som samverkar. Vilket kommer ge effektiviseringsvinster samt mer tid till andra viktiga arbetsuppgifter och minska felfrekvens.

Ett exempel är att att integrera passagefabrikat med personaldatabasen, AD. När en anställd avslutar sin anställning spärras dennes tagg från samma datum, dvs alla accesser för personen tas bort per automatik. Som företag höjer det säkerheten och man sparar tid genom att man inte behöver administrera i flera system. Hur många taggar har er verksamhet på vift?

Läs mer om varför Västra Götalandsregion valde att integrera passage och personal databassystem i Alliera.

Dela
Artiklar
Johanna Maijgren

Det här är Proptech

Hört talas om Proptech, men vad betyder det egentligen? Nya trendiga ord dyker upp titt som tätt inom teknikvärlden och det kan vara svårt att hålla koll på alla.

Läs mer»