Vi ändrar versionsnumrering Välkommen Alliera 2020.1

Ni som är bekanta med Alliera versionerna känner säkert igen Alliera 3.7 och dylikt. Vi har valt att ändra till årtal följt av ett löpnummer. Vilket gör det enklare att veta vilket årtal versionen är ifrån.

Vilka nyheter och förbättringar har då skett i Alliera 2020.1?

Lite höjdpunkter

Alliera kan nu integreras med Amido DAX för integration mellan organisationer, t.ex. för koppling till Smart passage. Mer om Smart passage kan du läsa om här.

Förbättring av integrationen Axema, som nu har stöd för porttelefoni.

För Integra integrationen kan nu en person med flera kort ha olika behörigheter på korten, vilket normalt inte är möjligt i Integra.

Händelseloggar kan nu importeras från Traka32 och visas i Allieras loggbok.

Bra information till dig som använder Alliera

 • Den primära söksidan kommer nu ihåg vilken objekttyp man valt i sökfiltret.
 • Nya behörighetsfliken har nu en genväg för att snabbare tilldela en behöriget som användaren
  haft tidigare.
 • För användare, kort och behörighetstilldelningar med start- och stopptid som inte kan
  representeras i anslutet passersystem så har Alliera alltid ordnat så att dessa objekt ändå
  aktiveras och deaktiveras vid angiven tidpunkt. Aktivering kunde dock ske flera timmar i
  förväg och deaktivering flera timmar i efterhand, beroende på inställningar.
  Funktionen förbättrades i 3.9 men optimeras ytterligare i 2020.1. Standardfunktionen är nu att
  objekt som ska aktiveras blir aktiva ca 1-2 minuter före angiven starttid. Deaktivering sker
  som standard inom någon minut från att angiven stopptid passerats.

Mer om vilka förbättringar som har skett finner du i pdf:en.