Amido AB (publ): Amasten väljer Amido

Amasten har tecknat ett ramavtal för att använda Alliera och Amido hosting.

Implementationen av Amastens system startar omedelbart och kommer pågå under 2021.

– Vi på Amasten är alltid öppna för nya sätt att skapa trygghet för våra hyresgäster. Det ska bli
spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans med Amido, säger Magnus Jägre, IT.
 
– Det känns alltid lite extra roligt när personer som på tidigare arbetsplats valt att införa Alliera är så
nöjda med resultatet att de väljer att ta med erfarenheten av att bygga värde till sin nya arbetsplats,
säger Peo Emgård, medgrundare och passersystemsspecialist på Amido.
 
– Vi är glada att välkomna Amasten till skaran av Amidokunder. Det är särskilt roligt när det är
noterade bolag för likt våra kunder tror på oss så tror vi på dem. Vi vet att användandet av Alliera är
lönsamt för våra kunder så när noterade bolag som Amasten blir kunder passar vi på att köpa aktier i

dem, säger Johnny Berlic vd på Amido AB.

– Amastens vision att skapa trygga bostäder för sina hyresgäster ligger helt i linje med ökad trygghet
i den snabbt växande SOS Alarm tjänsten för att ge räddningstjänst och ambulanser tillträde till

fastigheter när larmet går till 112. Vi gillar kunder som vill ligga i framkant.

Med en hög andel nyproduktion är min förväntan att Amasten får en ”return on investment” tidigt
nästa år, avslutar Johnny Berlic.
 
Avtalet gäller tillsvidare och med drygt sextusenfemhundra lägenheter blir Amasten en medianstor
kund med bra tillväxtambitioner och hög nyproduktion.
 
Om Amasten
 
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA
För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
utvecklare-i-ukraina
Pressreleaser
Johanna Maijgren

Uppdatering Ukraina

Amido har utvecklingsresurser i Ukraina vilket har påverkats av den pågående konflikten i landet. Marknadsinformation: En del utvecklare i Ukraina är inte tillgängliga vilket riskerar

Läs mer»

Amido bokslutskommuniké 2020

Amido bokslutskommuniké 2020 Under Q4 tecknades flera nya avtal och Amido har nu hälften av Sveriges 20 största fastighetsbolag. Smart passage försäljningen började försiktigt ge

Läs mer»