Amido har tecknat avtal med Alecta Fastigheter AB.

Amido och Alecta Fastigheter har tecknat avtal för leverans av tjänsten Alliera.

Med Alliera får Alecta en framtidssäkring och man kan enkelt ansluta nya anläggningar i samband med förvärv och nyetablering. Alliera erbjuder en hög grad av automatiseringar samt en möjlighet till att delegera ansvaret till rätt avdelning där personal endast kan se och hantera de behörigheter som behövs för just den verksamheten.

Alecta Fastigheter som bildades 2021 är ett helt nytt fastighetsbolag, och redan ett av landets största. Alecta Fastigheter har successivt tagit hem förvaltningen och utvecklingen av sina fastigheter. Att ta hem förvaltningen är för Alecta Fastigheter ett viktigt strategiskt steg för att utveckla framtidens fastigheter.
För att effektivisera arbetet har man valt Alliera för att möjliggöra en förenkling av arbetet med sina passersystem. Oavsett vilket system som finns i fastigheterna möjliggör Alliera ett gränssnitt för administration av kort/taggar och behörigheter. Med Alliera får Alecta Fastigheter en framtidssäkring och man kan enkelt ansluta nya anläggningar i samband med förvärv eller nyetablering. Alliera erbjuder en hög grad av automatiseringar samt en möjlighet till att delegera ansvaret till rätt avdelning där personal endast kan se och hantera de behörigheter som behövs för just den verksamheten.
Med Alliera fullt implementerat i Alectas Fastigheters bestånd är avtalet värt ca 0,3 MSEK per år.


– På Amido har vi som tradition att fira när ett av Sveriges femtio största fastighetsbolag blir kund. Men i dessa orostider där vi har flera kolleger i Ukraina så tar vi istället och donerar alla intäkter från driftsättningsprojektet med Alecta, till Ukraina, säger Johnny Berlic, VD Amido AB.

 

Om Alecta Fastigheter AB
Alecta Fastigheter bildades 1 januari 2021 och är redan från start ett av Sveriges största fastighetsbolag. Dagens innehav med kontor, handel, hotell och samhällsfastigheter värda 46 miljarder ska växa kraftigt de kommande åren. Alecta Fastigheter är ett långsiktigt och framtidsorienterat fastighetsbolag som ska bidra till stadens, platsens och fastigheternas resilienta och långsiktiga utveckling och ge god avkastning till Alectas pensionssparare.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela