Amido ändrar rapportdatum för Q1 rapport och årsredovisning

Finansiell kalender:

2020-03-25: Årsredovisning 2019. Tidigare meddelat 2020-04-14.

2020-05-14: Kvartalsrapport jan-mars 2020. Tidigare meddelat 2020-04-14.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela