Amido AB (publ): Amido tecknar ramavtal med Castellum

Castellums ambition är att vara branschledande inom digitalisering och hållbarhetsarbete. Som ett led i detta har ett ramavtal tecknats med Amido för användning av plattformen Alliera som skapar en enkel hantering av digitala nycklar. Detta möjliggör även för användning av SOS Smart passage som kan rädda liv när den ger räddningstjänst och ambulans tillträde när olyckan är framme.

Alliera låter fastighetsägaren enkelt hantera digitala nycklar för accesser till sina hyresgäster och andra som behöver tillgång till låsta utrymmen. Hyresgäster kan administrera sig själva och därigenom få en snabbare service samtidigt som fastighetsägaren kan fokusera på andra uppgifter.

– Vår förväntan är att Castellum inom ett år kan se en halvering av antalet passersystemsrelaterade ärenden, en minskning med arbetstiden runt 75 procent och utöver besparingar i infrastrukturen en ökning i kundnöjdheten, säger Johnny Berlic, vd på Amido AB.Amido Alliera är den lösning som funnits längst på marknaden och som är integrerad med flest passersystem. Alliera är även det enda öppna systemet som är kopplat till SOS Alarm.
 

Det innoveras nu mycket inom Proptech-sektorn men för fastighetsägare att accelerera sin digitaliseringsresa så behöver de inte vänta på nya saker, väldigt mycket finns redan här.

Amido har trekvarts miljon digitala nycklar under management i Alliera vilket gör det till Sveriges största öppna lösning för digital nyckelhantering till fastigheter. För hemleveranser ger Amido logistikföretag tillträde till över hundratusen hushåll och företag i Sverige.

Amidos ramavtal gör så kunden bara behöver betala för det som används. Kunder har full frihet att bruka dem så mycket, eller lite, de vill.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Pressreleaser
Johnny Berlic

Kallelse Årsstämma

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg.

Läs mer»
Artiklar
Gästskribent

Digitala lås 2.0

Digitala lås är sedan många år etablerat på marknaden och fortfarande kan en stark tillväxt ses. Inte minst ställs krav på utökad funktionalitet och kraven

Läs mer»