SJ och Amido har tecknat avtal om tjänsten Alliera

SJ finns idag över hela Sverige, man har även verksamhet i grannländerna Norge och Danmark vilket omfattas av avtalet.

Inom SJ har man sett en utmaning i att ensa hanteringen av alla sina passersystem och anställdas samt entreprenörers kort och behörigheter till lokalerna. 

Med Alliera förenklas och effektiviseras administration av alla passersystem över hela SJ’s organisation i Sverige, Norge och Danmark – alla dörrar, behörigheter, och kort. Alliera är det ensade gränssnittet för administration av passersystem och därmed ökas säkerhet och effektivitet.

 För att ytterligare öka säkerheten och effektivitet kommer också SJ’s Active Directory att integreras i lösningen.

– Vi på Amido är väldigt stolta och glada att SJ valt Amido och tjänsten Alliera, säger Håkan Tennevall.

Installation påbörjas omgående. Förhoppningen är att fler av SJ närstående organisationer och företag väljer Alliera vilket därmed skulle innebära ytterligare förenklingar i och med att SJ kan ta över all hantering av passersystem för sina verksamheter. 

Avtalet gäller tillsvidare och ger ingen stor skillnad på Amidos resultat.

 

Om SJ

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. 

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag  väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. 

SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Om Amido

Amido är ett svenskt bolag verksamt inom Proptech, Property Technologies.Innebörden är digitalisering inom fastigheter; eller transformering av hur fastigheter nyttjas, förvaltas och skapar kundvärde. 

En kärna är att integrera olika typer av leverantörers passersystem till ett överordnat gränssnitt, Alliera. Dessutom knyter vi andra funktioner som exempelvis personaldatabaser för att automatisera hanteringen. Men, vi tänker ett steg till, ett ekosystem där flera olika aktörer kan få tillträde till olika fastigheter oberoende av ägare/kund. 

Vi har en plattform, DAX (Digital Access Xchange) och det första steget i detta är tjänsten SOS Smart passage, ett samarbete mellan SOS Alarm och Amido. Amido grundades 2008 och finns noterat på Spotlight.

 

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela