Amido blir del av avtal till SKL

Amido har ingått ett avtal som innebär att 967 kommuner och företag kan köpa Amidos tjänster genom SKLs avtal ”Programvaror och programvaror som molntjänst 2016”.

– Vi vill göra livet bättre, enklare och säkrare för våra kunder och tack vare detta avtalet kan en för oss strategisk viktig kundgrupp köpa enklare genom en förnyad konkurrensutsättning genom ett etablerat avtal, säger Johnny Berlic, VD på Amido AB (publ).

Varför är kommuner och kommunala bolag strategiskt viktigt?

– Nyligen lanserades SOS Alarm tjänsten den unika tjänsten Smart passage som är byggd på Amidos teknikplattform DAX. Smart passage fungerar så att när SOS får ett larm så skickar de automatiskt en digital nyckel till Räddningstjänsten så de kan komma in i fastigheten. När larmet är hanterat så återkallas den digitala nyckeln automatiskt.

Som med de flesta samhällsfunktioner så bygger det på att många ansluter sig och bidrar. Desto fler som ansluter, desto kraftfullare blir det då Räddningstjänsterna kan komma in på allt fler platser och hjälp nödställda. Kommuner och de kommunala bolagen är en kritisk pusselbit i detta.

Detta avtalet gör upphandlingsprocessen billigare och enklare, avslutar Johnny Berlic.

SKL Kommentus Inköpscentral avser att göra en ny upphandling av det övergripande avtalet under 2020. Nuvarande avtal löper således ut under fjärde kvartalet 2020. Leverans på kundavtal ingångna under perioden påverkas inte av den kommande upphandlingen.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Pressreleaser
Johanna Maijgren

Dinbox integrerad med Alliera

Amido har integrerat Dinbox Två befintliga kunder, som är bland landets största fastighetsbolag, har utökat och använder nu Amidos senaste integration som är till Dinbox.

Läs mer»