Amido bokslutskommuniké 2019

Några rekord som vi slog 2019
– Omsättningsrekord på 18,5 MSEK med en årstillväxt på 34%
– 683 089 digitala nycklar med en CAGR på 55% i abonnemangsintäkterna
– Över 20 miljoner redo att investera i att bygga Amido än bättre

Varmt välkomna till Amidos Bokslutskommuniké för 2019

Utdrag av några siffror och nyheter från rapporten

Kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019
 • Omsättningen uppgick till 7,3 MSEK (5,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (2,4)
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,7)
 • Spridningsemission och notering på Spotlight genomförd som före emissionskostnader tog in 25 MSEK
 • Avtal tecknat som möjliggör upphandling via avtal från SKR för kommuner och kommunala bolag
 • Smart passage med SOS Alarm lanserat som ger räddningstjänst digital access när larmet går


Helåret: 1 januari – 31 december 2019
 • Omsättningen uppgick till 18,5 MSEK (13,8)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK (2,5).
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,4 MSEK (1,2).
 • Digitala nycklar har ökat till 683 089 (545 321)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019


Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se
Där kan du bland annat läsa vd-ordet och några ord från en av våra grundare, Peo.
För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Kundcase
Gästskribent

Lunds kommun

”Alliera har sparat oss mycket tid – och tid är ju pengar”

Uppdraget kom i samband med planeringen av det nya kommunhuset Kristallen på
11 000…

Läs mer»

Amido och iLoq

Amido och iLOQ tecknar samarbetsavtal Amido och iLOQ Sverige AB har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal för gemensamma marknadsaktiviteter och teknologisamverkan. iLOQ är ett av Europas

Läs mer»
Pressreleaser
Johanna Maijgren

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”) den 11 oktober 2022 fattades följande beslut.  Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner

Läs mer»