Amido bokslutskommuniké 2019

Några rekord som vi slog 2019
– Omsättningsrekord på 18,5 MSEK med en årstillväxt på 34%
– 683 089 digitala nycklar med en CAGR på 55% i abonnemangsintäkterna
– Över 20 miljoner redo att investera i att bygga Amido än bättre

Varmt välkomna till Amidos Bokslutskommuniké för 2019

Utdrag av några siffror och nyheter från rapporten

Kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019

 • Omsättningen uppgick till 7,3 MSEK (5,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (2,4)
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,7)
 • Spridningsemission och notering på Spotlight genomförd som före emissionskostnader tog in 25 MSEK
 • Avtal tecknat som möjliggör upphandling via avtal från SKR för kommuner och kommunala bolag
 • Smart passage med SOS Alarm lanserat som ger räddningstjänst digital access när larmet går

Helåret: 1 januari – 31 december 2019

 • Omsättningen uppgick till 18,5 MSEK (13,8)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK (2,5).
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,4 MSEK (1,2).
 • Digitala nycklar har ökat till 683 089 (545 321)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019

Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se
Där kan du bland annat läsa vd-ordet och några ord från en av våra grundare, Peo.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.