Amido bokslutskommuniké 2019

Några rekord som vi slog 2019
– Omsättningsrekord på 18,5 MSEK med en årstillväxt på 34%
– 683 089 digitala nycklar med en CAGR på 55% i abonnemangsintäkterna
– Över 20 miljoner redo att investera i att bygga Amido än bättre

Varmt välkomna till Amidos Bokslutskommuniké för 2019

Utdrag av några siffror och nyheter från rapporten

Kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019
 • Omsättningen uppgick till 7,3 MSEK (5,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (2,4)
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,7)
 • Spridningsemission och notering på Spotlight genomförd som före emissionskostnader tog in 25 MSEK
 • Avtal tecknat som möjliggör upphandling via avtal från SKR för kommuner och kommunala bolag
 • Smart passage med SOS Alarm lanserat som ger räddningstjänst digital access när larmet går


Helåret: 1 januari – 31 december 2019
 • Omsättningen uppgick till 18,5 MSEK (13,8)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK (2,5).
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,4 MSEK (1,2).
 • Digitala nycklar har ökat till 683 089 (545 321)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019


Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se
Där kan du bland annat läsa vd-ordet och några ord från en av våra grundare, Peo.
För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Nyheter
Johanna Maijgren

Alliera 3.4 har släppts

Alliera 3.4 har släppts För oss är det viktigt att vår plattform ständigt förbättras för att göra hanteringen ännu enklare för våra kunder än vad

Läs mer»