Amido bokslutskommuniké 2019

Några rekord som vi slog 2019
– Omsättningsrekord på 18,5 MSEK med en årstillväxt på 34%
– 683 089 digitala nycklar med en CAGR på 55% i abonnemangsintäkterna
– Över 20 miljoner redo att investera i att bygga Amido än bättre

Varmt välkomna till Amidos Bokslutskommuniké för 2019

Utdrag av några siffror och nyheter från rapporten

Kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019
 • Omsättningen uppgick till 7,3 MSEK (5,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (2,4)
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,7)
 • Spridningsemission och notering på Spotlight genomförd som före emissionskostnader tog in 25 MSEK
 • Avtal tecknat som möjliggör upphandling via avtal från SKR för kommuner och kommunala bolag
 • Smart passage med SOS Alarm lanserat som ger räddningstjänst digital access när larmet går


Helåret: 1 januari – 31 december 2019
 • Omsättningen uppgick till 18,5 MSEK (13,8)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK (2,5).
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,4 MSEK (1,2).
 • Digitala nycklar har ökat till 683 089 (545 321)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019


Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se
Där kan du bland annat läsa vd-ordet och några ord från en av våra grundare, Peo.
För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela

Vd köpte aktier i Amido

Intervju med Amidos VD Johnny Berlic angående aktieköpet. Intervjuare: Hallå där… Intervjuare: Johnny Berlic, du är vd på Amido och köpte nyligen aktier till ett

Läs mer»