Amido bokslutskommuniké 2020

Under Q4 tecknades flera nya avtal och Amido har nu hälften av Sveriges 20 största fastighetsbolag. Smart passage försäljningen började försiktigt ge resultat med allt från enstaka objekt till ett avtal som täcker drygt 23 000 hyresgäster. Allt arbete resulterade i en omsättning på 22,3 miljoner.

Försäljningen av Alliera ökade under hösten när fastighetsbolag ökade investeringstakten igen. Vi fick flera nya prestigekunder och har nu avtal med hälften av de tjugo största fastighetsbolagen i Sverige.
Vi hade som mål att passera 800 000 digitala nycklar under 2020 och sex veckor in på 2021 nådde vi det!

Alliera används för att administrera digitala nycklar. Vilket medium dessa har, app, tagg, chip i handen, spelar ingen roll. Att öppna dörren med mobilapp har Amido haft i fem år. Att taggar dominerar har med befintlig infrastruktur i fastigheterna att göra samt att de i många sammanhang helt enkelt är smidigare. Som vanligt har olika lösningar sina för- och nackdelar, vi stödjer dem alla.

I det fjärde kvartalet startade Smart passage med ambulans i Växjö. Ett av resultaten är att i ett femtontal liv och död-situationer har ambulanspersonalen kunnat hjälpa den nödställde tack vare Smart passage.

1 januari – 31 december 2020

• Omsättningen uppgick till 22,3 MSEK(18,5).

• Aktiverat arbete uppgick till 8,4 MSEK (6). 

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,4 MSEK (1,7). 

• Resultatet före skatt uppgick till -2,8 MSEK (0,4). 

• Antalet digitala nycklar ökade till 770 884 (683 089).

• Abonnemangsstockvärde 140,5 MSEK (120,8). 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019.

Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se.

 

Om Amido

Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. Den som har tillgång kan öppna dörrar med app, tagg, kod eller vilken digital nyckel som helst.

I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin administration.

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och Regioner samt i industrin.

 
För mer information:

Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se

Dela
Artiklar
Johanna Maijgren

Gdpr-böter

Kan bli en dyr historia om man inte följer GDPR Företag som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) kan få betala en sanktionsavgift. Avgiften kan

Läs mer»

Amidos vd handlar i aktien

Amido vd Johnny Berlic har under året köpt aktier för över 360.000 kronor men nu har även ett par försäljningar registrerats för drygt 6.000 kronor.

Läs mer»