Amido AB (publ): Amido bokslutskommuniké 2021

2021 ökade antalet kunder med 60 procent, varav 40 procent i fjärde kvartalet. Nettoförsäljningen växte 25 procent och Opna, en tjänst för entreprenörer lanserades.

Vilket år! Vi tog Amido till positivt resultat i Q3, ökade antalet kunder med 60 procent för helåret, nettoförsäljningen med 25 procent i kvartalet, utsågs till Sveriges mest innovativa PropTechbolag 2021, lanserade nya tjänster och fick äntligen börja sälja Smart passage.

1 oktober– 31 december 2021

 • Omsättningen uppgick till 6,6 MSEK (5,7) varav aktiveringar stod för 1,9 MSEK (2) vilket innebär att Bolagets nettoomsättning ökade med 25 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 MSEK (-0,3). Rörelseresultatet belastas med en reservation på 0,8 MSEK (0). Läs mer under ”Finansiell översikt” i rapporten.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2,1 MSEK (-0,9). Jämfört med föregående period så belastas resultatet av 1,2 MSEK av en reservation och högre avskrivningar.
 • Antalet digitala nycklar ökade till 867 278 (770 884).
 • LTV* Abonnemangsstockvärdet passerade 181 MSEK (140,5). Värdet ökar genom en kombination av fler digitala nycklar och en högre genomsnittsintäkt per digital nyckel.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2021.
 • Opna, en tjänst för entreprenörshanteringen lanserades i stängd beta.


1 januari – 31 december 2021

 • Omsättningen uppgick till 24,3 MSEK (22,3).
 • Aktiverat arbete uppgick till 8,1 MSEK (8,4).
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 MSEK (-0,4). Rörelseresultatet belastas med en reservation på 0,8 MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4,6 MSEK (-2,8). Resultatet påverkas av 0,3 MSEK i
  lägre aktiveringar och 1,7 MSEK i högre avskrivningar samt en reservation på 0,8 MSEK.
  Totalt 2,8 MSEK jämfört med 2020.

  Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Artiklar
Andreas Selstam

Äg din data

Äg din data ”En otroligt viktig fråga när man upphandlar ett system eller väljer en leverantör och dess system är att ta reda på vem

Läs mer»
Okategoriserad
Linus Evaldsson

Sectech

Äntligen kan vi mötas IRL! Vi har tagit tillfället i akt att ha två montrar på Sectech, så kom förbi och prata lite med vinnarna

Läs mer»
Enkla Alliera guider
Johanna Maijgren

Komma igång med Alliera

Komma igång med Alliera Vi kommer att gå igenom steg för steg med fröken Elina, hur du navigerar, söker upp lägenhet och användare. Samt hur

Läs mer»