Amido AB (publ): Amido bokslutskommuniké 2021

2021 ökade antalet kunder med 60 procent, varav 40 procent i fjärde kvartalet. Nettoförsäljningen växte 25 procent och Opna, en tjänst för entreprenörer lanserades.

Vilket år! Vi tog Amido till positivt resultat i Q3, ökade antalet kunder med 60 procent för helåret, nettoförsäljningen med 25 procent i kvartalet, utsågs till Sveriges mest innovativa PropTechbolag 2021, lanserade nya tjänster och fick äntligen börja sälja Smart passage.

1 oktober– 31 december 2021

 • Omsättningen uppgick till 6,6 MSEK (5,7) varav aktiveringar stod för 1,9 MSEK (2) vilket innebär att Bolagets nettoomsättning ökade med 25 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 MSEK (-0,3). Rörelseresultatet belastas med en reservation på 0,8 MSEK (0). Läs mer under ”Finansiell översikt” i rapporten.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2,1 MSEK (-0,9). Jämfört med föregående period så belastas resultatet av 1,2 MSEK av en reservation och högre avskrivningar.
 • Antalet digitala nycklar ökade till 867 278 (770 884).
 • LTV* Abonnemangsstockvärdet passerade 181 MSEK (140,5). Värdet ökar genom en kombination av fler digitala nycklar och en högre genomsnittsintäkt per digital nyckel.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2021.
 • Opna, en tjänst för entreprenörshanteringen lanserades i stängd beta.


1 januari – 31 december 2021

 • Omsättningen uppgick till 24,3 MSEK (22,3).
 • Aktiverat arbete uppgick till 8,1 MSEK (8,4).
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 MSEK (-0,4). Rörelseresultatet belastas med en reservation på 0,8 MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4,6 MSEK (-2,8). Resultatet påverkas av 0,3 MSEK i
  lägre aktiveringar och 1,7 MSEK i högre avskrivningar samt en reservation på 0,8 MSEK.
  Totalt 2,8 MSEK jämfört med 2020.

  Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela

Amidos VD har tecknat 30 000 aktier

Amido VD har tecknat 30 000 aktier i Amidos pågående spridningsemission. Kommentar från VD – Syftet med spridningsemissionen är att få nya aktieägare och dessa

Läs mer»

Amido lanserar Opna

Amido lanserar idag den nya oberoende tjänsten Opna i kontrollerad beta version för inbjudna kunder och partners. Opna ger entreprenörer ett foto-ID och en plattform

Läs mer»