PR-bilder-amido-kvartalsrapport-q1

Amido publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022

Amido AB meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022 nu offentliggjorts.

“Vi ser ett tydligt uppsving i första kvartalet och det är enkelt för alla och envar att se antalet digitala nycklar på vår hemsida och konstatera att när vi idag idag publicerar rapporten så har vi redan ökat på med väsentligt fler digitala nycklar än under hela 2021.”
Johnny Berlic VD Amido AB

Sammanfattning av delårsrapporten

Amido blir internationella och skapar kontakter utanför Sveriges gränser.

Amido fortsätter ta nya kunder i en högre takt vilket syns i antalet abonnemang med en rekordtillväxt i perioden. Vi vann utmärkelsen ”Årets Mest Värdefulla Användning Av Tech”, avtal med allmännyttans inköpsorganisation, lyckade rekryteringar till ledningsgruppen och vi fick fira flera uppnådda milstolpar.  
I periodens slut uppgick antalet digitala nycklar till 943 066 jämfört mot 809 076 digitala nycklar samma period förra året.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Amido vann utmärkelsen ”Årets mest värdefulla användning av tech”.
  • Amido kvalificerades som leverantör av HBV, allmännyttans inköpsorganisation, något som förenklar inköpsprocessen för denna kundgrupp. 
  • Återförsäljaravtal tecknades med MW Group. 

Väsentliga händelser efter första kvartalet

  • Avtal tecknades med Alecta Fastigheter, en av Sveriges största förvaltare.

Rapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease under dokument

För mer information:

Johnny Berlic, VD Amido AB 

Dela

Senaste inläggen