amido-ab-hbv

Amido kvalificerad som leverantör av HBV

HBV har efter utvärdering beslutat att kvalificera Amido AB i sitt ramavtal kring varor och tjänster för mekaniska och elektroniska låssystem, bokningstavlor och postboxar samt kameror och larm.

De specifika upphandlingarna omfattning styrs av beställarens behov. Varje förfrågan är en enskild och specifik upphandling, där Amido som leverantör har möjlighet att lämna anbud. Upphandlingarna avslutas med att leverantören tecknar ett kontrakt med beställaren.


Som kvalificerad leverantör till HBV förenklar vi för flera hundra kommunala fastighetsbolag att välja våra produkter och tjänster, säger Anton Thynell, Head of Sales på Amido AB

 

OM HBV
HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 ramavtal hjälper de dagligen sina medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.
HBV är inköpsspecialister för fastighetsnära varor och tjänster. Utöver nationella ramavtal erbjuder de skräddarsydda upphandlingar och konsultation i upphandlingsfrågor samt kringtjänster som trepartsavtal och samordningsuppdrag.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela