Amido levererar till kommunalt bostadsbolag

Amido har fått den första beställningen från ett kommunalt fastighetsbolag genom SKL-avtalet. I första skedet implementeras Alliera för hyresgäster i det kommunala fastighetsbolaget med ambitionen att det sedan ska utökas till övriga delar i kommunen.

Den initiala ordern beräknas uppgå till ca 100.000 kronor per år i abonnemangsintäkter. Uppskattningen utgår från Amidos bedömning att det antal digitala nycklar som kunden har i sina system kraftigt kommer reduceras när dubbletter och gamla taggar och kort rensas bort i samband med driftsättningen.
Beställningen gör att ännu en kommun kommer in i den strategiskt viktiga skaran som är förberedda för att ta del av SOS Alarms tjänst Smart passage. För en kommun eller kommunalt bolag som vill börja använda Alliera så har detta också visat hur SKL-avtalet kan förenkla inköpsproceduren.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin administration.

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.