Amido levererar till kommunalt bostadsbolag

Amido har fått den första beställningen från ett kommunalt fastighetsbolag genom SKL-avtalet. I första skedet implementeras Alliera för hyresgäster i det kommunala fastighetsbolaget med ambitionen att det sedan ska utökas till övriga delar i kommunen.
Den initiala ordern beräknas uppgå till ca 100.000 kronor per år i abonnemangsintäkter. Uppskattningen utgår från Amidos bedömning att det antal digitala nycklar som kunden har i sina system kraftigt kommer reduceras när dubbletter och gamla taggar och kort rensas bort i samband med driftsättningen. Beställningen gör att ännu en kommun kommer in i den strategiskt viktiga skaran som är förberedda för att ta del av SOS Alarms tjänst Smart passage. För en kommun eller kommunalt bolag som vill börja använda Alliera så har detta också visat hur SKL-avtalet kan förenkla inköpsproceduren.
För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela