Amido publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av delårsrapporten

Omsättningen ökade och resultatet vände till vinst för kvartalet.

Tillväxten på abonnemangstjänster låg på ca 20 procent samtidigt som kvartalet var starkt i
intäkter från driftsättningar, produkter och professionella tjänster. 

Ökade investeringar i nyutveckling resulterade i lanseringen av Opna. En ny plattform och
tjänst som förenklar entreprenörers och fastighetsägares vardag. Amido fick även motta
utmärkelsen Sveriges mest innovativa PropTechbolag 2021 vilket vi tar som ett tecknen på att
vi gör bra saker för branschen och samhället. 

”Det är två synnerligen starka bidrag som står som segrare. Det var jämnt in i det sista, men
det som till slut vägde över var att båda innovationernas resultat stöder byggandet av ett bättre
samhälle, säger juryns ordförande Magnus Svantegård.”

Juryns motivering för vinnaren i kategorin mest innovativa proptech-bolag lyder:

”Det är inte alltid lätt att påvisa en tydlig och konkret nytta när det skapas produkter med
samhället som slutkund. De digitala verktygen kan i sina bästa stunder överbrygga fysiska
hinder. Med stor övertygelse lyckas man i sin pitch demonstrera, inte bara en idé, utan även en
lyckosamt implementerad produkt med den sårbara individen i fokus.”

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Avtal tecknat med Avarn för leverans till Göteborg Energi.
  • En mycket välkänd svensk kraftproducent tecknar avtal för Alliera.
  • Amido utsågs till Sveriges ”Mest innovativa PropTechbolag 2021” av BA Tech Awards.

          Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i
          fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • En riktad nyemission av 3 250 000 aktier till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har tillfört Bolaget ca 20 miljoner före omkostnader.
  • Opna, ID-kort för entreprenörer har lanserats.
  • En allmännytta i Stockholmsregionen har tecknat avtal för Alliera.
  • Återförsäljaravtal med Låscenter i Västerås för Alliera och Smart passage.
 

Rapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease och på bolagets hemsida
www.amido.se under investor relations.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela

Amido levererar till kommunalt bostadsbolag

Amido levererar till kommunalt bostadsbolag Amido har fått den första beställningen från ett kommunalt fastighetsbolag genom SKL-avtalet. I första skedet implementeras Alliera för hyresgäster i

Läs mer»
Artiklar
Johanna Maijgren

Gdpr-böter

Kan bli en dyr historia om man inte följer GDPR Företag som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) kan få betala en sanktionsavgift. Avgiften kan

Läs mer»