Amidos årsredovisning för 2019

Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2019 nu offentliggjorts.

2019 ökade Bolagets återkommande SaaS intäkter med 32%. Flera viktiga kontrakt togs, tjänsten Smart passage lanserades med SOS Alarm och Amido noterades på Spotlight. Det var ett händelsefullt år där vi lade alla förutsättningarna för ett spännande 2020.

Läs mer i den bifogade årsredovisningen och på www.amido.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70