Vad är API:er och vad har jag för nytta av dem?

Ett API är ett gränssnitt som möjliggör att olika system kan prata med varandra. Ingen passersystemsleverantör har idag API:er för alla de funktioner vi vill erbjuda våra kunder. Vi har därför plockat fram en samling sådana som går att använda till många system samtidigt och för funktioner som spänner över flera fabrikat. 

Exempel på API:er och öppna funktioner som ingår utan kostnad när man investerar i Alliera är...

 

Funktion för att ha koll på att internetförbindelsen till alla fastigheters nätverkskoppling fungerar och att ingående systemprodukter fungerar som de skall. Denna visar också om något gjort helt galet i ett system som har begränsningar – vissa system har bara ett visst antal tecken i porttelefonidisplayen, andra har begränsningar kring hur många behörigheter en person eller ett kort kan ha.

Tvättstuge-API. Detta gör att du kan bygga egen app, webbisda eller bokningsfunktion för tvättstugor och andra bokningsbara utrymmen. API:et fungerar på precis samma sätt för anslutna fabrikat. Listan på fabrikat utökas årligen.

Fjärröppna dörren-API. Detta gör att du kan bygga in funktionen att fjärröppna dörrar i din egen app eller bygga fiffiga funktioner för villkor när en dörr skall öppnas.

Ändra porttelefonuppgifter-API (nu börjar det bli väldigt långa ord, eller hur?). Självklart skall du i dina mina sidor kunna ha eget utseende även på detta.

Spärra och beställa ny tagg (tagg som tjänst). 

Egentligen är hela Alliera ett enda API. Många tror att det är ett webbgränssnitt, men hela detta pratar mot ett enda stort API där precis alla funktioner vi kan göra i vårt gränssnitt kan utföras automatiskt eller manuellt från dina egna applikationer. 

Detta API som hos oss heter APS är stort, komplext och mindre väldokumenterat än övriga ovan. Om du skall bygga avancerade funktioner kan det hända att detta är rätt för dig.

Något som man kan missa i val av passersystem är att se över hur systemet fungerar. Det ska vara så enkelt att du inte behöver ha en stor manual för nyanställda.

Dela
Pressreleaser
Johnny Berlic

Amido tecknar ramavtal med Castellum

Amido AB (publ): Amido tecknar ramavtal med Castellum Castellums ambition är att vara branschledande inom digitalisering och hållbarhetsarbete. Som ett led i detta har ett ramavtal tecknats med

Läs mer»