Nyheter

Pressreleaser
Johanna Maijgren

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”) den 11 oktober 2022 fattades följande beslut.  Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner

Läs mer »