Delårsrapport Amido AB för januari – mars 2020

Amido redovisar en stark tillväxt på 45% i abonnemangsintäkterna och ett positivt EBITDA på 0,4 miljoner för det första kvartalet. Samarbetspartnern SOS Alarm har tecknat avtal med tre räddningstjänster för utrullning av tjänsten Smart passage som är byggd på Amidos DAX-plattform.

Tillväxten fortsätter

Omsättningen har ökat med 63 procent och EBITDA uppgick till +0,4 MSEK. Våra återkommande intäkter ökade med 45% och det förväntade livstidsvärdet på våra abonnemang uppgick till drygt 130 miljoner.

Utdrag ur Vd-ordet

”Första kvartalet passerade vi 700 000 digitala nycklar och våra SaaS-intäkter ökade med 45 procent.

De första räddningstjänsterna har tecknat avtal och de representerar en väsentlig del av marknaden för Smart passage samtidigt som den första skarpa piloten för budfirmor med DAX-lösningen har dragit
igång.”

Första kvartalet i siffor
– Omsättningen uppgick till 6,2 MSEK (3,8).
– Aktiverat arbete uppgick till 2,4 MSEK (0,9).
– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,4 MSEK (0,3).
– Resultatet före skatt uppgick till -0,2 MSEK (0,1).
– Antalet digitala nycklar ökade till 708 092 (603 215).


Omsättning, resultat, balansomslutning och kassa
Bolagets omsättning under kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (3,8) och aktiverat utvecklingsarbete uppgick till 2,4 MSEK (0,9). EBITDA uppgick till 0,4 MSEK (0,3) och resultatet före skatt uppgick till -0,2 MSEK (0,1).

Bolagets investeringar i utveckling av mjukvara och tjänster ligger sedan Q4 2019 på en betydligt högre nivå än tidigare år vilket gör att aktiveringar ökar och förväntas ligga kring nuvarande nivå +-20 procent under 2020.

Balansomslutningen uppgick i periodens slut till 33,9 MSEK (12,6) och soliditeten var 84 procent (58).

Likvida medel vid periodens slut 18,7 MSEK (5,3).

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela

Större leverans till skyddsobjekt

Amido förväntas leverera Alliera till en kund med skyddsobjektsklassade anläggningar. Marknadsinformation: Avtalet sträcker sig över tre år med ett uppskattat avtalsvärde på 1,2 miljoner där den större

Läs mer»