Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”) den 11 oktober 2022 fattades följande beslut. 

Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna föreslaget om ett långsiktiga incitamentsprogram (2022/2025) i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 8 kronor. 470 000 optioner erbjuds i programmet vilka kan tecknas fram till 2022-10-13. Vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 1,7% spädning. Påkallandeperioden är från 2025-09-01 till 2025-09-14. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie.

Samtliga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.amido.se

För mer information:

Johnny Berlic, VD Amido AB 

Dela

Senaste inläggen

PR-bilder-amido-23
Pressreleaser
Johnny Berlic

Amido tecknar återförsäljaravtal.

Amido tecknar ytterligare ett återförsäljaravtal som innebär att samarbetspartnern får vidareförsälja Amidos tjänster till slutkund. Den nya samarbetspartnern tillhandahåller kompletta säkerhetslösningar till både företag och

Läs mer»