Halmstads
Fastighets AB

”Största fördelen? Alliera är så lätt att använda!”

Uppdraget

Det kommunägda bostadsbolaget Halmstads Fastighets AB har fler än 10 000 lägenheter och 300 lokaler. Med flera passersystem och taggar i fastigheterna önskade de hitta en plattform för att administrera på enklast möjliga sätt.

Utmaningen

Eftersom bolagets fastigheter och lokaler varierade i ålder varierade också sätten för passage och för bokning av till exempel tvättstugor. Halmstads Fastighets AB saknade ett smidigt sätt för sina 25 husvärdar att administrera sina olika passagesystem.

Lösningen

Med Alliera kan Halmstads Fastighets AB nu enkelt lära upp sina hyresvärdar i Alliera, och de kan via sin dator hantera taggar och behörigheter för “sina” hyresgäster. Det står också bolaget fritt att välja det passersystem de önskar vid nybyggnation, eftersom samtliga fungerar ihop med Alliera. Numera finns också möjlighet för hyresgästerna att boka tid i tvättstugan via dator eller mobiltelefon – en mycket uppskattad och flitigt nyttjad funktion.
“Alliera är så lätt att använda! När vi nyanställer en husvärd behöver han eller hon inte ens någon speciell utbildning i Amido-systemet. En snabb introduktion av en arbetskamrat räcker.”
Mats Carlsson
IT-ansvarig, Halmstads Fastighets AB