Anmälan till Amido AB (publ) årsstämma 2021

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma onsdag den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg.

Stämman genomförs digitalt där alla är välkomna att delta. För att kunna rösta behöver du vara på plats i lokalen.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och

2. dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2021. Anmälan kan göras via Eventbrite. Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av ”Årsstämma”. Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas i bekräftelsen vid anmälan.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

För att se hela kallelsen i PDF- format klicka här.

Du som ska rösta

För att rösta behöver du eller närvara på plats i bolagets lokal vid årsstämman.

Vi vidtar åtgärder genom att deltagare som närvarar vid årstämman kommer att få sitta vid en egen skärm i bolagets lokaler. Om allmän smittspridning förekommer så kommer folk att placeras i rum runt om i bolagets lokal för att upprätta distans.

Delta digitalt

Vi välkomnar alla att vara med digital. Detta är att föredra för att minska eventuell smittspridning av coronaviruset.

  • Anmäl dig via Eventbrite
  • Du får ett mejl efter anmälan med en länk för att kunna delta i Årstämman.

Övrig information

Vid frågor är du välkommen att kontakta Johnny Berlic på johnny.berlic@amido.se

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Pressreleaser
Johnny Berlic

Amidos årsredovisning för 2021

Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2021 nu offentliggjorts. Välkommen att ta del av Amidos årsredovisning för 2021. Ytterligare ett år av

Läs mer»
Pressreleaser
Johnny Berlic

Amido tecknar ramavtal med Castellum

Amido AB (publ): Amido tecknar ramavtal med Castellum Castellums ambition är att vara branschledande inom digitalisering och hållbarhetsarbete. Som ett led i detta har ett ramavtal tecknats med

Läs mer»