Mölndals
Stad

Det största problemet vi hade var att det låg kort kvar, som ingen hade koll på

Uppdraget

Mölndals stad hade flera olika passersystem och behövde skapa en tydlig överblick över alla behörigheter och automatisera processer vid ex. avslutad anställning och nyanställnigar.

Utmaningen

Intergrera Vanderbilt Omnis, Assa Abloy ARX och iLOQ. Och med se till att AD koppling (Active Directory) sparar kommunens administratörer tid och accesshanteringen blir säkrare.

Lösningen

Med Amido kunde alla passersystem integrerads. AD-kopplingen automatiserar även behörigheterna och tar bort de som inte längre ska ligga i systemen.

Det finns idag många lösningar för att spara tid när det kommer till administration av olika accesser. Med Amidos plattform Alliera, får du en lösning som dessutom ökar säkerheten.

Det finns flera olika kundsegment bland Amidos kunder, från infrastruktur till fastighetsbolag och regioner. Kommunen Mölndals Stad är en utav kunderna, och de har idag tre olika passersystem, Vanderbilt Omnis, Assa Abloy ARX och iLOQ, alla integrerade med Amidos tjänst Alliera. När passersystemen är integrerade med Alliera, innebär det att administratörer och behörig personal kan sköta all accesshantering via Allieras webbaserade gränssnitt, istället för att logga in i respektive tillverkares egna system. Och med AD koppling (Active Directory) sparar kommunens administratörer tid och accesshanteringen blir säkrare.

 

Det innebär att antalet obehöriga som har fortsatt access till fastigheterna är noll, eftersom Alliera löser borttagning av access automatiskt. 

Som du kanske förstått, är det tid och säkerhet som är de största fördelarna med Alliera för just Mölndals Stad. Tjänsten har sparat tid hanteringsmässigt, samt ökat säkerheten gällande access och behörighet till fastigheterna. Utöver detta kan även fler verktyg kopplas på via Alliera. Till exempel bokning av kommunens lokaler, avfallshantering och Smart passage, vår tjänst tillsammans med SOS Alarm som gör att räddningstjänst och ambulans får access vid larm. Alla tjänster möjliggörs via automation och skapar tillsammans ett ekosystem för kommun och invånare.

“Det största problemet vi hade var att det låg kort kvar, som ingen hade koll på. Problemet löste sig när vi skaffade Alliera, som skapar ordning och reda. När en anställning avslutas, slutar även accessen för passerkorten att gälla automatiskt.”
Mikael Flyckt.
Sakkunnig inom säkerhet på Mölndals Stad