PR-bilder-amido-q1

Amido publicerar kvartalsrapport för 1 januari till 31 mars 2023

Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 mars:

  • Ökad omsättning, förbättrat resultat
  • Bolaget levererade 52 driftsättningar under kvartalet
  • Antalet digitala nycklar uppgick till 1 136 860 vid periodens slut (31 dec 2022: 1 102 978)
  • Periodens intäkter uppgick till 9,5 MSEK (6,7)
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 6,3 MSEK (4,3)
  • Periodens EBIDTA uppgick till 1,0 MSEK (-0,3)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -0,2 MSEK (-1,7)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,06) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease, samt på: https://www.amido.se/amido-investor-relations/dokument/

Tillväxten fortsätter med fokus på ökad lönsamhet
Som nyligen tillträdd tf. vd är det glädjande att möta ett bolag med underbara medarbetare och fantastiska möjligheter att fortsätta öka tillväxten.

Försäljningen under det första kvartalet ökade med 35 procent jämfört med samma period
föregående år, vi är dock inte nöjda med lönsamheten och behöver även fortsättningsvis arbeta med att bli effektivare.

Bolagets tillväxt dämpades något under första kvartal 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022, vilket dels är en säsongseffekt, dels en eftersläpningseffekt mellan nya driftsättningar, vilka var så många som 52, och nya nycklar, där antalet nya nycklar är den främsta drivkraften till bolagets intäkter.

Trots att vi tidigare signalerat en något osäker marknad framöver, ser vi att digitaliseringsprojekt som Amido representerar ofta prioriteras när fastighetsbolagen och utvecklarna värderar kommande investeringar. Vi ser även detta i en fortsatt stark orderbok för 2023.

Vår internationella expansion utvecklas positivt, den första installationen av Alliera har driftsatts av partnerföretaget i Norge, vilket är en viktig milstolpe som kan ge ringar på vattnet.

Även OPNA har fått luft under vingarna, flera fastighetsägare berättar om hur smidigt det fungerar då entreprenörer börjar använda OPNA-kort.

Alliera har haft en funktionsrelease under Q1 vilket innebar både prestandaförbättringar och att det nu finns språkstöd för svenska, norska och engelska. Just nu arbetar vi med att bygga en integration
mellan RBok och Alliera, vilket kommer öppna upp marknaden för kommuner och deras behov av bokningssystem till offentliga lokaler. Vi håller även på att implementera stöd för SSO, Single Sign On, så att ett login är tillräckligt för flera olika system, en funktionalitet som efterfrågats av våra kunder.

Jag har som flera vet redan arbetat med Amido som styrelseledamot under ett år och lärt känna bolaget och den potential som finns i vårt erbjudande. Inte bara i Sverige och i Norden, det finns en orörd marknad i Europa där fastighetsbolagen i princip bara börjat tittat på att digitalisera lås och accesser. Denna potential är vad vi på sikt har framför oss att realisera.

Som ny ledare måste jag först samla och gruppera verksamheten för att bygga förutsättningar inför nästa tillväxtvåg. Vi kommer fortsätta med att investera i vår plattform och utveckla nya funktioner nära våra kunder vilket säkrar ett mycket attraktivt erbjudande på marknaden.

Avslutningsvis vill jag berömma alla som arbetar för Amido, vilket otroligt engagemang som växer här. Vi är redo att möta kommande utmaningar i alla dess former, och personligen har jag mycket goda förhoppningar om att Amido kommer gå mot ett mycket framgångsrikt år.

Göteborg 2023/05/03
Einar Lindquist

Dela

Senaste inläggen

Amido förstärker med CFO

Amido har rekryterat Vesna Ay som interim CFO Amido växer snabbt och stärker nu ledningsgruppen för att möta fortsatt hög tillväxt samt förbättra lönsamheten. Vesna

Läs mer»