Mölndals stad tecknar avtal med Amido

Amido och Mölndals stad har tecknat ett avtal för implementation av Amidos tjänst för överordnad hantering av passersystem. Uppdraget avser att driftsätta alla kommunens passageanläggningar till Alliera och förenkla alla aspekter av kommunens hantering av passersystem.

Avtalet löper över fyra år och har ett ordervärde på drygt 0,4 miljoner.

Varför är kommuner och kommunala bolag strategiskt viktigt?

Nyligen lanserades SOS Alarm tjänsten den unika tjänsten Smart passage som är byggd på Amidos teknikplattform DAX. Smart passage fungerar så att när SOS får ett larm så aktiverar de automatiskt en digital nyckel för Räddningstjänsten så de kan komma in i fastigheten. När larmet är hanterat så återkallas den digitala nyckeln automatiskt.

Som med de flesta samhällsfunktioner så bygger det på att många ansluter sig och bidrar. Desto fler som ansluter, desto kraftfullare blir det då Räddningstjänsterna kan komma in på allt fler platser och hjälp nödställda. Kommuner och de kommunala bolagen är en kritisk pusselbit i detta.

– När kommuner inför Alliera så förenklas deras administration. Antalet passersystemsrelaterade ärenden minskar och tiden att hantera ett ärende går ner, säger Johnny Berlic, VD på Amido.

– Genom digitalisering så effektiviserar alla sina verksamheter. Genom att inte behöva lägga lika mycket tid på administration så blir det mer tid över för allt annat, avslutar Johnny Berlic.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela

Alliera till allmännyttan

Amido har tecknat avtal med ett allmännyttigt fastighetsbolag i Stockholmsregionen där lägenheter och kontor kopplas till Alliera. Marknadsinformation: Avtalet är på två år, har ett

Läs mer»