.

Amido AB (publ): Monitor Larm tecknar avtal till Amidomolnet

Amido och Monitor Larm har tecknat ett samarbetsavtal där Monitor kommer använda Amidos molntjänster för att erbjuda sina kunder Access Control as a Service (ACaaS). Marknadssegmentet ACaaS, passersystem som en tjänst på svenska, växer med drygt 16 procent per år, betydligt snabbare än passersystemsbranschen som helhet.

Avtalet innebär att Monitor kommer flytta över alla sina ACaaS kunder till Amidos lösning. Samarbetet är det första för en ny tjänst från Amido till installatörer, främst tänkt för den internationella marknaden. Avtalsvärdet påverkar inte Amidos resultat nämnvärt men ger Amido rätt och möjlighet att erbjuda andra relaterade tjänster som Smart passage till kunderna.

– Denna affären är en lansering i Sverige av ett erbjudande som är en del i vår plan för internationalisering, säger Johnny Berlic, vd på Amido AB.

– Vi har i över tio år drivit ACaaS tjänster för vår egen konsumtion. Vi har lärt oss mycket av de unika förutsättningar som finns och det har låtit oss sätta samman ett erbjudande som vi tror blir attraktivt för samarbetspartners likt Monitor Larm på den internationella scenen.

– Att arbeta tillsammans med Martin och hans kvalitetsmedvetna gäng här i Göteborg gör att vi snabbare och effektivare kan förädla tjänsten till ett erbjudande som låter installatörer ta fördel av den starka tillväxten av Access Control as a Service i större skala, avslutar Johnny Berlic.

Kjell, du arbetar med teknisk försäljning på Monitor, vad får du höra av kunderna?

Kjell, du arbetar med teknisk försäljning på Monitor, vad får du höra av kunderna
?

– Vi har märkt en tydlig efterfrågan på att få hjälp med hosting-lösningar hos våra kunder då fler och fler väljer att inte längre ha servrar på företaget, utan istället lägga viktiga funktioner i molnet. Det handlar både om kostnader, men också om enkelheten att helt enkelt slippa administrera sina säkerhetsservrar själva, med uppdateringar av mjukvaror, säkerhetsprogram och så vidare. En stor fördel för systemskötarna är att de mycket enkelt, och säkert kan logga in i sitt system via en vanlig webbläsare vilket ger en stor frihet att inte alltid vara på kontoret om någon ändring ska göras i säkerhetssystemet, extra bra så här i Coronatider.

Martin, du är vd på Monitor och har lett bolaget på en ordentlig tillväxtresa de senaste åren. Vad är strategiskt viktigt framåt för er nu?

– Jag är mycket glad att Monitor Larm & Bevakning kan erbjuda våra kunder denna tjänst via Amido,
säger Martin Dennås, vd på Monitor Larm.

– Efter noggranna jämförelser på marknaden, kom vi fram till att detta blev det bästa och enklaste
sättet att hantera våra kunders data på ett säkert sätt.

– Många av våra kunder vill ha ett säkerhetssystem som är tryggt och användarvänligt. Normalt sett är
det ett motstånd att köpa server som kräver investering. När man gjort denna investering krävs
underhåll på server av någon på företaget, det är inte alltid självklart var kunden skall ta denna resurs
från.

– Med vår gemensamma lösning Passersystem som en tjänst, slipper kunden fundera på detta. Vi
erbjuder helt enkelt besvärsfrihet till våra kunder. Att lösningen dessutom är skyddad fysiskt, med
inbrotts samt brandskydd och backup så är det helt enkelt den kundnytta som idag krävs av våra kunder.
– Allt detta till ett fast pris som man kan budgetera är så klart en styrka, och något många kunder kräver för att veta vad säkerhetslösningen egentligen kostar, över tid, avslutar Martin.

Om Monitor Larm 

Monitor Larm är en certifierad anläggarfirma och kunniga i alla led av processen från installation till kontakt med larmcentralen. Vi värderar en nära kontakt med våra kunder och delar gärna med oss av kunskap som kan öka säkerheten på deras företag. 

MÅNGA TJÄNSTER – ETT AVTAL

Traditionellt sett så installeras, administreras och hanteras säkerhetslösningar var för sig. Som minst brukar det för kunden resultera i fyra separata avtal. Ett för larminstallatören som installerar och sköter larmet efter köp, ett för larmcentralen som tar emot och reagerar på larm dygnet runt, ett annat för vaktbolaget som vid oförutsedda händelser ser till att ta sig till den plats där larmet går och ett fjärde för telekommunikationen som omger larmet och säkerställer så att signalen från larm till larmcentral
fungerar.

Trots att det här arbetssättet är norm i vår bransch har Monitor valt att samla alla säkerhetslösningar under ett och samma avtal. Det betyder att ni för en fast kostnad får all hjälp ni behöver, av en och samma leverantör. Det är vi som installerar larmet, hanterar uppkopplingen, skickar väktare samt kontaktar larmcentralen. Vi har inga dolda kostnader och räknar inte antalet samtal eller
utryckningar. Tryggt, enkelt och kostnadseffektivt för er.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se


Om Amido 

Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin administration. 

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet 

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.

Dela

Amidos VD har tecknat 30 000 aktier

Amido VD har tecknat 30 000 aktier i Amidos pågående spridningsemission. Kommentar från VD – Syftet med spridningsemissionen är att få nya aktieägare och dessa

Läs mer»

Api

Vad är API:er och vad har jag för nytta av dem? Ett API är ett gränssnitt som möjliggör att olika system kan prata med varandra.

Läs mer»

Amidos årsredovisning för 2019

Amidos årsredovisning för 2019 Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2019 nu offentliggjorts. 2019 ökade Bolagets återkommande SaaS intäkter med 32%. Flera

Läs mer»