Ambulanser får enklare tillträde till fastigheter vid larm

SOS Alarm har utvecklat Smart passage, en tjänst som möjliggör snabbare insatser för blåljusaktörer genom digitala nycklar som ger direkt access till den fastighet ett 112-larm kommer ifrån. Smart passage har sedan tidigare funnits främst för räddningstjänsten och Region Kronoberg är nu först ut att testa tjänsten för ambulans i ett pilotprojekt.

I ett pilotprojekt i Växjö kommer ambulanspersonal snabbare åt nödställda tack vare Smart passage från SOS Alarm. Projektet görs i samarbete med Region Kronoberg, Växjö kommun och Växjöbostäder och innebär att ambulanspersonalen genom digitala nycklar kommer in i den fastighet ett 112-larm kommer ifrån.

Region Kronoberg ni är första region att testa Smart passage för ambulansen. 

– Vi tror att det här kan ge hälsovinster och till och med rädda liv. Tiden från larm till att ambulansen är på plats är ofta kritisk. Smart passage kapar värdefulla sekunder på utryckning och transport, säger Roland Gustbée (M), ordförande i Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vad säger SOS Alarm om piloten i Växjö?

– Vid ambulansutryckningar kan varje sekund vara livsavgörande. Genom att ansluta fastigheten till Smart passage kan insatstiden minska avsevärt, säger Malin Cohn, tjänsteutvecklare på SOS Alarm.

Johnny, du är vd på Amido som gör teknikplattformen som SOS Alarms Smart passage är byggd på, vad har ni att säga om piloten?

– Storleken är en smula häftigt. Ofta brukar piloter vara en eller några fastigheter men detta är på en helt annan nivå. 

– Entusiasmen hos deltagarna har också varit märkbar vilket gjort att piloten växte under förberedelserna. När Växjöbostäder fick frågan om vara med så var det ingen tvekan om att medverka till att göra detta möjlig och samma sak på kommunen, det är ett nöje att jobba med båda.

Vad har ni dragit för lärdomar hittills?

– Från Amidos sida så är det nog hur fort det gick när vi faktiskt kunde börja konfigurera. Det som tar kalendertid är beslutsprocesser hos olika deltagare.

– Vi ser redan hur ambulanspersonalen sparar tid i utryckningar. Det är bara en tidsfråga innan denna tid resulterar i räddade liv. Stat, kommuner och Regioner äger SOS Alarm som har en livräddande tjänst vilken kan rullas ut till majoriteten av befolkningen, varför vänta? 

Det skulle göra skillnad på riktigt?

– Ja. Jag hoppas, särskilt i dessa tider, att man skär igenom de långa beslutsprocesser som normalt finns och att Regioner, kommuner och räddningstjänster hör av sig till SOS Alarm och ser till att få bollen i rullning, avslutar Johnny Berlic, vd Amido AB.

Omfattning

Större delen av alla elektroniska låssystem i hela Växjö deltar, vilket regelbundet leder till att ambulanspersonalen får snabbare tillträde och då löper de inte samma risk att bli stående utanför en entré med svårigheter att ta sig in. Piloten planeras pågå i fyra månader.

 

I en intervju på SR kan ni lyssna på Sofie Randolf som är ambulanssjuksköterska i Växjö.

Länk till Sveriges Radio

Här kan man även se ett inslag på SVT.

Länk till SVT

 

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Kundcase
Gästskribent

Västra Götalandsregionen

På Västra Götalandsregionen ville man hitta en lösning som automatiserar avslut av passagebehörigheter när en persons anställning eller uppdrag upphör hos dem. Valet föll på Alliera, ett överordnat system för passage från Amido.

Läs mer»