Ett vägval för fastighetsägare

Gå från traditionell förvaltare till tjänsteleverantör

Digitaliseringen påverkar hela samhället och fastigheter är inget undantag. De företag som på allvar tar tillvara denna möjlighet är morgondagens vinnare. Genom att mer effektivt använda tillgångarna och skapa nya erbjudanden kan affärsvärdet ökas samtidigt som kundupplevelsen når nya nivåer. Traditionellt är fastighetsägare förvaltare av en yta, men den digitala omställningen möjliggör att fastighetsägare i större utsträckning kan utveckla affärsmodellen till en tjänsteleverantör med en mängd olika mervärden till sina kunder. Omställning mot digitalt innebär också möjligheter till effektivare förvaltning.

Digital Customer Experience

Säkerställ att öka kundnyttan, on-boarda eller off-boarda kunder skall vara enkelt och gå fort. Att ge tillträde till olika utrymmen, oavsett om det är lägenheter, kontor, tvättstugor, konferensrum etc. är en viktig del för fastighetsägare. Kundnyttan kan ökas genom att t.ex. låta paketleveransen ske direkt till mottagaren, flexibilitet i att hyra ut utrymmen eller parkeringsplatser under kort tid där detta hanteras och styrs med tillträde i personens tagg. Co-working är något som kommer, man pratar om medarbetare som nomader, dvs arbetet utförs där man är. Låt företag kunna hyra kontorsplatser, konferensrum per timme eller dag på olika ställen i landet eller i världen. Detta ökar inte bara kundnytta utan ger möjlighet till ökade intäkter. Alliera knyter ihop alla passersystem, det är nyckeln till att utvecklas från förvaltare av yta till tjänsteleverantör. Oavsett passersystem sköts dessa från ett gränssnitt, och det eko system som Alliera utvecklas till innebär verktyg för SOS, leveranser direkt till hemmet och kylskåpet, boka laddstolpar etc. Trygghet och säkerhet är viktiga parametrar för kunderna, men samtidigt efterfrågas fler tjänster. Möjligheterna är oändliga.

”Låt företag kunna hyra kontorsplatser, konferensrum per timme eller dag på olika ställen i landet eller i världen. Detta ökar inte bara kundnytta utan ger möjlighet till ökade intäkter”

Digital Operation Excellence

Vad innebär det att i fastighetsbeståndet ha en mängd olika fabrikat av passersystem? Troligen ett merarbete, personalen skall behärska olika system och kunna jobba i dessa. Kunden som behöver ha access till flera olika fastigheter som då har olika system måste registreras i vart och ett. Bristande kontroll på alla taggar / kort som är i omlopp, har den som slutat eller flyttat från sin lägenhet eller kontor verkligen lämnat in taggar / kort och är dessa avregistrerade? Ett överordnat system som integrerar alla befintliga lösningar till ett webbaserat gränssnitt, som är enkelt och intuitivt att jobba i, innebär effektivitet. Det medger en lägre driftskostnad för passersystem samt en ökad säkerhet och trygghet, samtidigt som inlåsningseffekter elimineras.

Vägvalet

För en fastighetsägare är det ett vägval, fortsätta att vara den traditionella förvaltaren av en yta eller att transformera sig mot att bli en tjänsteleverantör och därmed realisera nya affärsmöjligheter. Vägen mot att bli en tjänsteleverantör innebär att finna sin del i ett ekosystem med flera andra aktörer. Den digitala strategin handlar dels om att stärka kundupplevelsen men också om att säkerställa den interna effektiviteten. Sammantaget så skapas ett nytt affärsvärde, dvs effektivisera kärnverksamheten samt utveckla morgondagens kärnverksamhet.

Dela

Kallelse årsstämma 2023

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2023-05-29 kl.17:00-18:00 i Gothia Towers på Mässans gata 24, i Göteborg. Rätt att deltaga

Läs mer»