Uppdatering Ukraina

Amido har utvecklingsresurser i Ukraina vilket har påverkats av den pågående konflikten i landet.

Marknadsinformation: En del utvecklare i Ukraina är inte tillgängliga vilket riskerar skapa förseningar i nyutvecklingsprojekt i medellångt perspektiv, samtidigt som det sänker kostnaderna i det korta perspektivet. 

Invasionen av Ukraina har medfört att en del konsulter i Ukraina inte är tillgängliga. De evakueringsplaner som fanns i händelse av konflikt kunde inte fullt ut genomföras på grund av den hastighet som invasionen skedde. Detta har medfört ett bortfall på drygt en tredjedel av nyutvecklingskapaciteten.

Om situationen förvärras kan det påverka upp emot hälften av dagens nyutvecklingskapacitet, med förseningar i utvecklingsprojekt som följd.

Datasäkerhetsmässigt utgör inte invasionen en ökad risk för Amido eller våra kunder, utan det försenar endast utvecklingen av nya tjänster och förmågan att starta nya utvecklingsprojekt. På intäktssidan påverkas således inte Amido på kort sikt utan det leder snarare till lägre kostnader i det korta perspektivet.

För att säkerställa kapacitet utifall att konflikten och resurstappet blir långsiktigt, har våra rekryteringsprocesser intensifieras. 

Amido har även gått med i ett initiativ att reallokera utvecklingstalanger till Sverige där vi löser allt det logistiska.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela