Valberedningen föreslår Urban Doverholt, Daniel Di Benedetto och David Bendz till Amidos styrelse

Valberedningen föreslår Urban Doverholt som ny ordförande i Amido AB vid årsstämman den 27 april. Vidare föreslås nyval av ledamöterna Daniel Di Benedetto och David Bendz. Till omval föreslås Alexander Tasevski, Peo Emgård, Torbjörn Hall och Markus Emgård. Petra Palmgren Lindwall, ordförande sedan 2012 och Fredrik Vom Hofe, ledamot sedan 2014 har avböjt omval. 

”Vi vill rikta ett stort tack till Petra och Fredrik, som under flera år har bidragit på ett väldigt förtjänstfullt sätt till Amidos utveckling.”

säger Torbjörn Hall, en av grundarna av Amido och ledamot i valberedningen.

”För över åtta år sedan fick jag förtroende från grundarna att vara med på deras tillväxtresa. En resa som tagit oss igenom många tuffa beslut, många roliga stunder och firanden. Grundargänget har hjärtat på rätta stället och har stort ansvarstagande. En familjemedlem på Amido är en Amidos, och jag har alltid känt mig som en Amidos. Med min tid i Amido lägger jag till mängder av lärdomar i min ryggsäck. Att ha varit med att ta bolaget till där vi är idag, för att lämna över stafettpinnen till ny ordförande, känns både sunt och naturligt. Bolaget behöver nya kompetenser, nya perspektiv och nytt blod. Jag önskar bolaget det bästa framöver och ser med spänning fram emot bolagets fortsatta utveckling. Varmt välkommen till nya ledamöter som tillför ny energi och värdeskapande!””

säger Petra Palmgren Lindwall

Om de nominerade ledamötern:

Urban Doverholt är bland annat styrelseledamot i SSF Stöldskyddsföreningen, Infobric och Sdiptech, vice ordförande i Säkerhetsbranschen, en förening för säkerhetsföretag med 505 medlemsföretag. Han är styrelseordförande i SEM Group, som är en branschorganisation för leverantörer av fysisk och elektronisk säkerhet. Urban har tidigare bl.a. varit VD för Assa AB.

Daniel Di Benedetto är regionschef för Norden och Balticum i Centric Software. Han är också strategisk rådgivare i Aitellu Technologies AB.

David Bendz har flera styrelseuppdrag och är bland annat styrelseordförande i STS Education AB. David har tidigare varit VD för Aptus Elektronik AB, och har bred erfarenhet inom passage-branschen.

Vi är mycket glada över att kunna förslå så kompetenta och erfarna personer till Amidos styrelse. Vi är övertygade om att de kommer att bidra starkt till Amidos fortsatta utveckling och tillväxt.

säger Markus Emgård, ordförande i valberedningen.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Göteborg måndagen den 27 april 2020.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se

Kort intervju med Urban Doverholt

Vem är Urban?
Född i Västerås, uppvuxen i Grekland, där jag spenderade elva år av min barndom.Min akademiska bakgrund är civilingenjör i botten, samt även pluggat ekonomi vid sidan om. Jag har bra branschvana inom säkerhetsbranschen, och har bl.a. arbetat tolv år på IBM och drygt nio år inom Assa Abloy. Privat spelar jag tennis, samlar vin och läser gärna biografier

Urban, du har blivit nominerad som styrelseordförande av Amidos valberedning. Vad gjorde att du vill arbeta i Amidos styrelse?
Amido kan göra livet effektivare för fastighetsägare, landsting, hyresrättsfastigheter och bostadsrättsfastigheter, både här och utomlands. Vilket är en attraktiv position på marknaden.

Med dina erfarenheter du har i bagaget, hur kan du använda dem för att föra Amido framåt?
Min ambition är att vi i Amido’s styrelse skall fortsätta strategiarbetet utan tempoförlust nu när vi gör de aktuella förändringarna i styrelsen. Som ordförande kommer jag också att vara ett bollplank till VD:n Johnny Berlic i exekveringen av strategin.

Kort intervju med Daniel Di Benedetto

Vem är Daniel?
Jag arbetar som operativ regionsansvarig för ett amerikanskt IT-bolag i Norden. Mitt fokus är att utveckla affärer och nya affärsområden. Jag arbetar mot flera olika typer av bolag som behöver förändra sig och digitaliseras. Sedan 2000 har min bransch varit inom IT världen,men även innan dess arbetade jag med försäljning och affärsutveckling. Då mitt arbete kräver en del resor så gillar jag fysiska aktiviteter för att hålla igång kroppen och sinnet.

Daniel, du har blivit nominerad som styrelseledamot av Amidos valberedning. Vad gjorde att du vill arbeta i Amidos styrelse?
Jag och grundarna har sedan Amidos barnsben haft kontakten till och från för att finna olika sätt att komma varandra närmare och dra nytta av varandras kunskaper. Jag tycker att erbjudandet Amido har är fantastiskt och det finns en enorm utvecklingspotential. När frågan om en styrelseplats kom var det enkelt att tacka ja.

Med dina erfarenheter du har i bagaget, hur kan du använda dem för att föra Amido framåt?
Jag tror att man till stor del behöver våga att ta ett större kliv än vad man tror sig klarar av. Sen förstå på vilket sätt man kan öppna upp andra typer av affärer för samma produkt. Exempelvis; nya målgrupper, paketering av erbjudandet, andra geografier. Affärer kan göras i så många dimensioner.

Kort intervju med David Bendz

Vem är David?
Jag har en bred erfarenhet från en rad olika branscher, inte minst inom passagesystem och säkerhet främst genom mångårig VD och delägare i Aptus. Jag gillar att se andra människor växa och se till att arbetsprocesser görs på ett enklare sätt, ofta komplicerar man saker. Privat har jag en stor passion för skidåkning och segling.

David, du har blivit nominerad som styrelseledamot av Amidos valberedning. Vad gjorde att du vill arbeta i Amidos styrelse?
Amidos idé är helt rätt och passar verkligen in i mitt gillande av idéer som förenklar och effektiviserar processer. Uppe på detta är det en mycket spännande bransch som jag har stor kännedom om.

Med dina erfarenheter du har i bagaget, hur kan du använda dem för att föra Amido framåt?
Jag hoppas att jag framförallt kan bidra med min erfarenhet av att driva bolag. Jag tror jag är ganska ”streetsmart” och har en förmåga att se helheten utifrån ett ”helikopterperspektiv”, att se vad som faktiskt är viktigast för ett företags framgång. Det är inte alltid den bästa tekniska produkten som vinner störst framgång. Jag har sett många goda idéer gå i stöpet för att man inte lyckats med en bra mix av teknik, marknad, försäljning och varumärke.

Dela
Pressreleaser
Johanna Maijgren

Dinbox integrerad med Alliera

Amido har integrerat Dinbox Två befintliga kunder, som är bland landets största fastighetsbolag, har utökat och använder nu Amidos senaste integration som är till Dinbox.

Läs mer»
Okategoriserad
Johanna Maijgren

Axemas VAKA integrerat med Alliera

Axemas VAKA integrerat med Alliera Passersystemet Axema VAKA har nu integrerats med den överordnade tjänsten Alliera från Amido. Alliera används av vart femte större fastighetsbolag

Läs mer»