Västra Götalandsregionen

Uppdraget

På Västra Götalandsregionen ville man hitta en lösning som automatiserar avslut av passagebehörigheter när en persons anställning eller uppdrag upphör hos dem. Valet föll på Alliera, ett överordnat system för passage från Amido. Ett annat problem regionen upplevde var att administrationen blev svårhanterbar för de olika verksamheterna inom regionen eftersom att de använde sig av olika passersystem. Något som medförde en risk att man missade en behörighetsregistrering i något av systemen.

Lösningen

Västra Götlandsregionen kom fram till att de ville ha ett överordnat system eftersom det är enkelt att koppla till andra system och inte enbart passersystem, som till exempel personalhanteringssystemet Katalog i Väst.

resultat

Det är en stor fördel för regionen, då de har fått betydligt säkrare hantering på avslut av passerbehörigheter för personal och entreprenörer inom regionen. Alliera har effektiviserat regionens arbete och deras förvaltningsgrupp har sett en stor fördel av behörighetshanteringen som nu kan skötas centralt. Dessutom har ett samarbete inom hela regionen blivit möjligt. Regionen uppskattar att administrationstiden minskat med 80%.

“Det är en stor fördel för regionen, då vi har fått betydligt säkrare hantering på avslut av passerbehörigheter för personal och entreprenörer inom regionen.”
Karola Vilsson
IT-strateg på Västra Götalandsregionen