Driftcentral

Driftcentralavtalet innebär att vi proaktivt övervakar era passagesystem och hanterar driftrelaterade ärenden. På så sätt går vi in och blir knutpunkten mellan er och samt utpekad serviceenhet (installatör), där vi följer upp problemen och verifierar utförda jobb.

På så sätt blir er vardag enklare och incidenter blir lösta innan de hinner bli problem.

En kanal

En primär kanal. Vi har kontakten med alla parter i ärendet.

Vi strukturerar upp

Vi ser över data och verifierar att det matchar i Alliera. Rättar avvikelser, spårar källa samt utbildar slutanvändare om behov finns.

Spara pengar

Lägre kostnad tack vara proaktivitet samtidigt som vanligt förekommande driftsupport ingår i tjänsten.

Så här fungerar driftcentral

Vi finns här för att den löpande driften av era passagesystem ska fungera i vått och torrt.

Du har främst kontakt med oss via ärendehanteringssystemet som du hittar på support.amido.se. För akuta eller komplicerande ärenden kan du givetvis ringa oss på: 031-719 20 70

På supportsidan skapar du och ser dina ärenden, börja chatta med oss, beställa taggar eller ställa frågor. Du kommer även att se ärenden som vi skapar som ett led i att åtgärda saker i passagesystemen.

Våra tekniker håller i kommunikationen med installatören (serviceenheten), i de ärenden när en installatör behövs. Vilket leder till att du kan fokusera på andra viktiga uppgifter.

Vem är din serviceenhet

Flera fastigheter har ingen dokumenterad serviceenhet, därav är det upp till dig som förvaltare att välja installatör. Vi kommer då att ta kontakt med er valda serviceenhet och ser till att dem får den informationen de behöver. Skriver på personuppgiftsunderbiträdesavtal i enlighet med GDPR, vilka rutiner som nu gäller och kontaktvägar.

Serviceenheter

Varje fastighet får en serviceenhet knuten till sig.

Serviceenheter är installatörsbolagen som ansvarar för passagesystemen för respektive fastighet. För att bli serviceenhet krävs att dem accepterar processer och rutiner för att arbeta med Driftcentralen. Dessa rutiner inkluderar tydliga gränsdragningar där de ska följa rutiner kring namngivningspolicys, undersystemshantering och överenskomna SLA.

Men jag har alltid ringt Kalle på Lokallås AB

Ingen fara, det blir ingen större skillnad. Nu ska du inte som första sak ringa Kalle direkt utan du skapar ett ärende på support.amido.se och lägger Kalle på cc. Amido är då med i processen och kommer kvalitetskontrollera leveransen så att allt fungerar med de tekniska systemen.

Att samla allt skapar en helhetsbild för ditt företag på alla passagesystemsrelaterade ärenden.

För Kalle blir det lite större skillnad för han behöver återrapportera genom att använda Driftcentralens ärendehanteringssystem varpå utfört arbete verifieras av Driftcentralen och en klarbekräftelse skickas till er så ni vet att jobbet är klart och kan attestera Kalles faktura.