Hälften av topp 20!

Hur kan vi ha avtal med hälften av de 20 största fastighetsbolagen i Sverige? Det enkla svaret är att våra tjänster hjälper bolagen med sina utmaningar. Det är egentligen inte svårare än så.

De sparar in över 50% av passersystemrelaterad ärende

Våra kunder gör fler av sina hyresgäster självadministrerande. De väljer vilka behörigheter en hyresgäst ska kunna administrera, t.ex. entrédörrar och soprum. När hyresgästen får ny personal så skapar de själva den digitala nyckeln. 

En digital nyckel är oftast en tagg men det sköter även en mobiltelefon eller en kod lika enkelt. Hyresgästen blir nöjdare för de behöver inte vänta på dem för att få en ny digital nyckel och de slipper alla dessa ärenden. 

Om det är en stor hyresgäst så kan de enkelt koppla sitt active directory till systemet. Då tas personal och deras taggar automatiskt bort när de slutar och ny personal läggs till när de börjar. Det förenklar hyresgästens vardag och då även våra kunders.

När bestånd ändras

Hur säkerställer man att det blir en smidig övergång när man köper en fastighet? Att inte hyresgästerna kommer i kläm när man övertar befintliga system. 

När det gäller passagesystem så har vi Alliera som integrerar med de flesta andra passagesystem. När man köpt en fastighet med ett system man inte haft tidigare så är det lätt att hyresgästen kommer i kläm. Har man Alliera installerat kontaktar man Amido och beställer en ny uppkoppling. 

Taggar/kort beställs via ett nyintagningspaket som levereras färdigprogrammerade i Alliera för hyresgästen. Paketerade och uppmärkta en i varje påse. Enkelt.

“Alliera är så lätt att använda! När vi nyanställer en husvärd behöver han eller hon inte ens någon speciell utbildning i Amido-systemet. En snabb introduktion av en arbetskamrat räcker.”

Smått & gott

  • Kommunala fastighetsbolag
  • Kommersiella fastighetsbolag
  • Privata fastighetsbolag

Det finns många skäl till att fastighetsbolag och bostadsbolag använder Alliera. Det är kostnadseffektivt, har full funktionalitet och är underlättande (eftersom det funkar ihop med alla tänkbara passersystem). Du kan också lägga till fler funktioner vid behov. Och istället för att upphandla ett system för att hålla administrationen enkel kan du göra bättre upphandlingar baserade på funktion och andra önskemål.

Eftersom Alliera har ett webbgränssnitt kan du hantera passage, personer och taggar oavsett var du befinner dig – det sparar restid och förenklar administrationen. Välj Amido Hosting för Alliera och alla era passagesystem! Utöver säker drift till en låg kostnad innebär Amido Hosting stor flexibilitet om du köper och/eller säljer fastighetsbestånd med viss regelbundenhet.

Med Alliera kan du enkelt centralisera eller decentralisera administrationen. Inloggningen via webben styr vad en person får se och på så sätt kan du ha en central kundtjänst som kan sköta allt för hela beståndet, eller fastighetsvärdar som sköter sina egna fastigheter. När du hyr ut kommersiella lokaler kan du välja att lägga över administrationen på kunden.

Alliera ger en smidigare hantering av entreprenörer. Istället för nyckelutlämning kan du använda elektroniska nyckelskåp som är behörighetsstyrda för entreprenörer och installatörer. Du får, utan manuell handpåläggning, full kontroll på vem som har vilken nyckel och när den kommer vara tillbakalämnad. Givetvis skickar vi automatiska påminnelser till entreprenörerna om att lämna tillbaka nyckeln i tid.

Med Alliera kan du erbjuda hyresgäster att boka tvättstugor eller andra resurser via er kundtjänstportal. I Alliera visas automatiskt de resurser en viss boende har behörighet att boka oavsett fabrikat på exempelvis tvättstugan. Dina medarbetarna kan på samma sätt boka till exempel poolbilar eller poocyklar. Alliera kan styra behörighet till en viss nyckel beroende på vem som har bokat resursen (i till exempel Outlook).

Nyfiken? Boka en demo

Övriga frågor