Investor relations

Amido – Sveriges digitala nyckelskåp

Välkomna till våra investerarsidor. Här kommer aktuell information upp så som pressreleaser och dokument.

Kommande rapporter & kalendarium

  • 2020-10-13 till 2020-11-13 Tyst period
  • 2020-11-13 Delårsrapport Q3 2020
  • 2021-02-01 till 2021-03-01 Tyst period
  • 2021-03-01 Bokslutskommuniké 2020

Boka en demo