Investera i Amido

”Vi fördubblar abonnemangen var 18 månad.
Nu siktar vi på det dubbla”

-JOHNNY BERLIC VD

Investering

Vad investeringen ska användas till

 1.  Internationalisering i EU.
 2. Utveckling av ett system med SOS Alarm som ger
  blåljusmyndigheter direktaccess till fastigheter vid larm.
 3. Försäljning och marknadsföring i Sverige.
 4. Spridning av ägandet inför en framtida notering.

Johnny Berlic
VD

Några ord från vår VD

Det är mycket jag gillar med Amido, men det finns tre skäl som jag har sett som särskilt tillväxt- och värdedrivande och därmed en investeringsmöjlighet.

 1. Den nya lagstiftningen GDPR, för att kunna hantera detta underlättar vår plattform Alliera.
 2. Det finns en etablerad, lönsam och snabbväxande grundaffär. Historiskt har vi fördubblat antalet kort var 18:e månad sedan 2009.
 3. Fastighetsbranschen har påbörjat en snabb digitaliseringsresa vilket har placerat Amido i en stark, positiv trend med kapitalstarka kunder.

Du kan läsa mer vad vår VD Johnny Berlic ser för möjligheter med Amido i Investeringsmemorandument.

Idag finns det 628 931 digitala nycklar som hanteras via Alliera. Vårt mål är att nå 10 000 000 inom några år.

Uppdatering: Videon är från september, sedan dess har antalet abonnemang ökat med ca 60.000 och livstidsintäkten har fortsatt enligt plan att öka och ligger per december på 171 kronor per abonnemang. Vid lanseringen av denna emissionen finns 547.693 abonnemang vilket ger ett uppskattat livstidsvärde på 93 miljoner kronor.

Tillväxten

Tillväxten i antal abonnemang i våra system, vårt viktigaste nyckeltal, har accelererat och vi ser den trenden fortsätta under 2019.

Vår tillväxt drivs av två starka underliggande trender; digitalisering av fastigheter och på den regulatoriska sidan, av General Data ProtectionRegulation (GDPR) som är en lag inom EU kring hantering av personuppgifter där böter på upp till 200 miljoner kronor kan utfärdas.

Dessa faktorer är bakgrunden till möjlighet att skapa ett stort ökat värde i Bolaget genom att ta in kapital och expandera in på den europeiska marknaden.

Antalet SaaS abonnemang sedan starten 2008. ”Abonnemang onPrem” innebär att kunden kör våra system på sina egna serverar och ”Abonnemang hos Amido” innebär att kunden använder vår molntjänst. Antalet abonnemang 2018-2019 är en helårsprognosbaserat på beställningar vid starten 2018.

Allmänt om Amido

Vad vi levererar till våra kunder och hur mycket GDPR påverkar företag.

Den nya lagen GDPR

Den 25 maj 2018 blir en ny dataskyddsreform lag i EU.General Data Protection Regulation (GDPR) ska skydda EU invånares rätt till sin egen  data. Detta ger Amido ett unikt tillfälle att växa i EU.

Hur vi underlättar för företag

Med det tillfälle som den nya lagstiftningen i EU skapar ska vi ta vårt digitala erbjudande och marknadsföra det i Europa. Detta är ett helt nytt område för Amido och satsningen kommer att utföras på ett annat sätt än vad vi gjort hittills i Sverige. Se vår video hur vi underlättar för företag.

Amido levererar tjänster som förenklar passageadministrationen för fastighetsägare.

På ett enkelt och säkert sätt kan våra kunder bestämma vem som ska komma igenom vilka dörrar.

Våra kunder är organisationer som har passersystem. Det är fastighetsförvaltare som Vasakronan eller organisationer som universitet och sjukhus,och allt däremellan.

Smart passagesystem

SOS Alarm Smart Passage, powered by Amido. Snart är framtiden här, vi kan hjälpa räddningstjänsten att få snabbare access till fastighetsbyggnaderna vid en eventuell utryckning.

Idag är nyckelhanteringen ett stort problem som kan förlänga tiden för utryckningen vilket man kan se i videon vi har gjort tillsammans med SOS Alarm, räddningstjänsten och Fabege.

Vidareutveckling av vår teknologi tillsammans med SOS Alarm syftar till att alla brandmän automatiskt ska kunna komma in i fastigheten när larmet går. På detta sätt ökar smidigheten och höjs säkerheten. Vår vidareutveckling med blockchain baserad teknologi gör det transparent och spårbart när vi bygger vidare för möjliggöra leveranser den sista biten från fastigheten in i lägenheten.

Du kan läsa mer om Smart passage på SOS Alarms hemsida här.

SOS Alarms pressrelease: Klicka här

Erbjudandet

Information om erbjudandet och dess giltighetstid. En investering i Amido låter dig dra av 50 % på skatten, du kan läsa mer om investeringsavdrag genom att trycka på knappen ”Investeringsavdrag” under erbjudandet.

 • Anmälningstid
  18 december 2018 – 30 januari 2019
 • Minsta teckningspost
  200 aktier
 • Teckningskurs
  4 SEK per aktie
 • Antal aktier före nyemissionen
  16 213 805 aktier
 • Emissionsvolym
  Högst 2 000 000 aktier
 • Bolaget avser att notera bolaget när kraven för spridning av aktien uppnåtts.
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
Bolagsordning

Amido

Information om vår styrelse och våra grundare

Styrelsen

Petra Palmgren Lindwall, ordförande

Petra driver bolaget Palmgren Lindwall Affärstrategi AB med fokus på tillväxt i entreprenörsdrivna svenska bolag. Petra har lång erfarenhet av affärsutveckling och försäljning i stora internationella bolag samt svenska bolag.

Torbjörn Hall

Torbjörn kommer som alla grundare från passersystemstillverkaren ASSA Aptus där han var utvecklare med ansvar för flera produktområden. Han har innan dess haft viktiga roller i flera innovationsbolag i Göteborg.

Peo Emgård

Peo har 15 års erfarenhet av konsult- och projektledning kring IT & säkerhet på Bredbandsbolaget och ASSA Aptus. På Bredbandsbolaget var han tekniskt ansvarig för Västsverige.

Fredrik vom Hofe

Fredrik är Group Senior Vice President och medlem av koncernledning i Industrial Financial Systems AB (IFS AB) där han leder koncernens affärsutvecklingsdivision.

Markus Emgård

Markus är projektledare och investerare med inriktning på IT och småbolag. Tidigare erfarenheter är från Företagarna, IDG och egenföretagare i roller som IT-chef, projektledare och systemutvecklare.

Grundarna av Amido

Oskar Berggren

Oskar hade varit anställda på Aptus i knappt ett år när han var med och grundade Amido. Han tog ledningen för design och utveckling och leder utvecklingsarbetet för den tekniska visionen av Alliera.

Torbjörn Hall

Torbjörn kommer som alla grundare från passersystemstillverkaren ASSA Aptus där han var utvecklare med ansvar för flera produktområden. Han har innan dess haft viktiga roller i flera innovationsbolag i Göteborg.

Peo Emgård

Peo har 15 års erfarenhet av konsult- och projektledning kring IT & säkerhet på Bredbandsbolaget och ASSA Aptus. På Bredbandsbolaget var han tekniskt ansvarig för Västsverige.

Andreas Selstam

Andreas är utvecklare och entreprenör specialiserad inom IT, webb‐ och databasutveckling. Andreas startade och drev dvdforum.nu som var en av Sveriges mest besökta hemsidor när han sålde det.

Amidos historia

Bolaget Amido startades 2008 och har vuxit fram i snabb takt med effektiva och användarvänliga säkerhetslösningar

2008

Amido grundades. Stockholms Stad är Amidos första kund och tillsammans med dem skapar vi vår första produkt.

2009

Passerade vi 25 000 abonnemang! Kommunala bostadsbolag var den primära kundgruppen

2010

Amido påbörjar en omfattande produktutveckling med kundernas önskemål som ledstjärna.

2013

Produktutvecklingen mynnar ut i den digitala plattformen Alliera som på ett enkelt, flexibelt och säkert sätt hjälper fastighetsägare att hantera och koordinera sina passersystem.

2016

Full fokus på den digitala tjänsten Alliera. Amido tilldelas utmärkelsen DI Gasell.

2017

Under året tillkommer lika många nya abonnemang på den digitala tjänsten Alliera som under de fem föregående åren tillsammans. Flera av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag väljer Alliera.

2018

Kundtillväxten fortsätter och ingen kund har hoppat av på fyra år. Amidos leveransplan för 2018 är drygt 200 000 abonnemang. En ökning med 50 %