Investor Relations

“Vi växer redan med 50% per år.
I nästa steg ska vi ta det till 100%.”

– JOHNNY BERLIC, Vd Amido AB (publ)