Nyheter

Pressreleaser
Johnny Berlic

Kraftproducent väljer Alliera

En större svensk kraftproducent har valt Amido Alliera för att effektivisera och få bättre kontroll över entreprenörer på sina objekt.

Läs mer »
Pressreleaser
Johnny Berlic

Göteborg Energi

Alliera levereras till Göteborg Energi av Avarn som en del i ett större projekt där befintligt system migreras till ett Unison-system.

Läs mer »

Större leverans till skyddsobjekt

Amido förväntas leverera Alliera till en kund med skyddsobjektsklassade anläggningar. Marknadsinformation: Avtalet sträcker sig över tre år med ett uppskattat avtalsvärde på 1,2 miljoner där den större

Läs mer »