Trusté

Smart passage i BRF

Amido har precis öppnat för att ta in bostadsrättsföreningar till Smart passage. Som ett led i detta såg vi TRUSTÉ som en utmärkt partner att arbeta tillsammans med. Med sin erfarenhet från branschen identifierade TRUSTÉ direkt att de kommer få en utmaning med administrationen av kunders passersystem allt eftersom fler bostadsrättsföreningar blir kunder. Inte minst därför att bostadsrättsföreningar ofta är försiktiga i att ta investeringar och om Truste kan göra det effektivare så blir det prisvärt för brf:ern. 

Om Trusté

Truste är ett gäng som ständigt är på väg framåt. Vi är nyfikna och utmanar oss själva och branschen med nya tankesätt. Allt för att ni som kunder ska få den bästa servicen.
Med våra 15 år i branschen med erfarenheter från både privat och kommersiell sektor kan vi hjälpa er med utmaningen att skapa en enklare förvaltning av just era fastigheter. För oss är det viktigt att ni får full insikt och transparens i hur vårt uppdrag mot er som kund framskrider.
Sammanfattat innebär detta för er att ni nu har hittat en helhetsleverantör av alla era fastighetsrelaterade tjänster.

“Alliera är så lätt att använda! När vi nyanställer en husvärd behöver han eller hon inte ens någon speciell utbildning i Amido-systemet. En snabb introduktion av en arbetskamrat räcker.”

Mer information

  • Kommunala fastighetsbolag
  • Kommersiella fastighetsbolag
  • Privata fastighetsbolag

Det finns många skäl till att fastighetsbolag och bostadsbolag använder Alliera. Det är kostnadseffektivt, har full funktionalitet och är underlättande (eftersom det funkar ihop med alla tänkbara passersystem). Du kan också lägga till fler funktioner vid behov. Och istället för att upphandla ett system för att hålla administrationen enkel kan du göra bättre upphandlingar baserade på funktion och andra önskemål.

Eftersom Alliera har ett webbgränssnitt kan du hantera passage, personer och taggar oavsett var du befinner dig – det sparar restid och förenklar administrationen. Välj Amido Hosting för Alliera och alla era passagesystem! Utöver säker drift till en låg kostnad innebär Amido Hosting stor flexibilitet om du köper och/eller säljer fastighetsbestånd med viss regelbundenhet.

Med Alliera kan du enkelt centralisera eller decentralisera administrationen. Inloggningen via webben styr vad en person får se och på så sätt kan du ha en central kundtjänst som kan sköta allt för hela beståndet, eller fastighetsvärdar som sköter sina egna fastigheter. När du hyr ut kommersiella lokaler kan du välja att lägga över administrationen på kunden.

Alliera ger en smidigare hantering av entreprenörer. Istället för nyckelutlämning kan du använda elektroniska nyckelskåp som är behörighetsstyrda för entreprenörer och installatörer. Du får, utan manuell handpåläggning, full kontroll på vem som har vilken nyckel och när den kommer vara tillbakalämnad. Givetvis skickar vi automatiska påminnelser till entreprenörerna om att lämna tillbaka nyckeln i tid.

Med Alliera kan du erbjuda hyresgäster att boka tvättstugor eller andra resurser via er kundtjänstportal. I Alliera visas automatiskt de resurser en viss boende har behörighet att boka oavsett fabrikat på exempelvis tvättstugan. Dina medarbetarna kan på samma sätt boka till exempel poolbilar eller poocyklar. Alliera kan styra behörighet till en viss nyckel beroende på vem som har bokat resursen (i till exempel Outlook).

Nyfiken och vill veta mer?

Nyfiken och vill veta mer?