Självadministration

Trenden att lokalhyresgäster vill hantera passersystemen och sin personals taggar själva lär växa under 2021. Det blir smidigare och sparar tid för alla.

Hälften av de 20 största fastighetsbolagen i Sverige har redan valt att lösa denna digitalisering med Amido.

Minskade passersystemrelaterad ärenden med 50%

Våra kunder gör fler av sina hyresgäster självadministrerande. De väljer vilka behörigheter en hyresgäst ska kunna administrera, t.ex. entrédörrar och soprum. När hyresgästen får ny personal skapar de själva den digitala nyckeln. 

En digital nyckel är oftast en tagg, mobiltelefon eller en kod, allt är lika enkelt att hantera. Hyresgästen blir nöjdare för de behöver inte vänta på förvaltaren för att få en ny digital nyckel och förvaltaren slipper alla dessa ärenden. 

Om det är en stor hyresgäst kan de enkelt koppla sitt Active Directory till systemet. Då tas personal och deras taggar automatiskt bort när de slutar och ny personal läggs till när de börjar. Det förenklar hyresgästens vardag och då även våra kunders.

Hur görs hanteringen ännu smidigare?

Alla hyresgäster är inte stora företag som vill administrera själva. För de mindre lokalhyresgäster och boende så är ett av de vanligaste ärendena för en förvaltare att hyresgästen behöver en ny tagg.

Med Amidos tjänster kan hyresgästen, dygnet runt, enkelt beställa en tagg direkt på hyresvärdens ”Mina sidor”. Taggen levereras sedan direkt till hyresgästen, konfigurerad och klar. 

Hyresvärden slipper all hantering och kundnöjdheten ökar när hyresgästen får snabb service på sina egna villkor.

Nyfiken?
Boka en demo