Smart Passage från SOS Alarm

Sos Smart Passage använder Amido teknologi så räddningstjänsten får en digital nyckel för att komma in i fastigheten när de rycker ut.

Detta sparar livsviktig tid och höjer säkerheten.