Smart passage

Ett samarbete mellan SOS Alarm och Amido. Vår tekonologi DAX gör att räddningstjänsten får tillgång till den utsatta fastigheten vid en uttryckning. 
Detta skapar förutsättningar för effektivare insatser vid brand.

Spara värdefull tid vid en utryckning

Effektivare insats

För räddningstjänster och fastigheter som är anslutna till Smart Passage effektiviseras insatsen genom att en tagg i fordonet aktiveras för just den fastighet där larmet gått. Utmaningen med fysiska nycklar kan elimineras. Detta snabbar på insatsen, vilket även kan leda till räddade liv. En stor fördel med digital nyckelhantering är att räddningstjänsten inte behöver ta en omväg till brandstationen för upphämtning av fysisk nyckel om brandbilen redan befinner sig ute på vägarna. Eller att de kommer till det drabbade objektet med felaktiga nycklar.

Smidigare nyckelhantering

Alltid uppdaterade nycklar

En stor utmaning för räddningstjänsten är att hålla alla nycklar uppdaterade. Fastighetsägare byter dörrar, vilket kan leda till att räddningstjänsten ibland inte får en ny plåtnyckel tilldelad. Med Smart Passage och digitala nycklar minimeras risken av den mänskliga faktorn och både hyresgäster, räddningstjänst och fastighetsägare kan sova tryggare om natten. 

Enbart vid en utryckning har räddningstjänsten behörighet

Säkert

Smart Passage behörigheten aktiveras endast vid pågående utryckningar som utfärdats av SOS Alarms larmcentral. När insatsen är klar försvinner behörigheten automatiskt.

Hur fungerar Smart passage?

Smart Passage riktar sig till Sveriges räddningstjänster och fastighetsägare som har automatbrandlarm kopplade till SOS Alarm. Både fastigheten och räddningstjänstens fordon behöver utrustas med tekniken som möjliggör den digitala inpasseringen.

På fastigheten anpassas det redan befintliga passagesystemet om det är kompatibelt med Alliera eller Swedlock (se kompatibla system på FAQ). I räddningsfordonen monteras en syncstation med tillhörande digitala nycklar och passerkort.

När SOS Alarm får larmet tilldelas en specifik behörighet för inpassering för fastigheten och aktuella räddningsfordon. Behörigheten är även aktiv på kringliggande objekt som har Smart Passage installerat. Detta som säkerhetsåtgärd ifall branden sprids till kringliggande fastigheter. När insatsen är över stängs behörigheten ner.

”Det kan vara så att vi byter lås på våra fastigheter och det är inte alla gånger som vi kommer ihåg att uppdatera nyckeln till räddningstjänsten då.”
Bengt Bergius
Driftchef

Steg för steg hur Smart passage fungerar

Glöm den vanliga nyckeln med Smart passage

”Nyckelhantering för oss är en del av vår vardag. Vi har till och med haft en medarbetare som åkt runt och provat nycklar, och det är mycket som inte fungerar. Det skapar en osäkerhet att man inte har rätt nyckel och en frustration om man blir stående utanför. Då får vi börja resa stegar och undersöka innan vi kan bryta upp dörren.”
Peter Karlsson
Enhetschef, Solna brandstation

FAQ

När ett larm går till SOS och räddningstjänsten skickas ut så får de automatiskt access till fastighetens passersystem. Efter insatsen tas accessen bort automatisk.

Vi undersöker möjligheten för just era fastigheter. Beroende på geografisk placering och hur långt tjänsten har hunnits rulla ut, så återkommer huruvida en implementering är möjlig. 

Nej. Tjänsten erbjuds av SOS Alarm som enda avtalspart.

Lösningen installeras av Amido i samråd med er IT personal. Ni väljer vilka fastigheter som ska göras tillgängliga för räddningstjänst och Smart passage.

Nej. De digitala nycklarna hanteras helt och hållet av räddningstjänsten själva.

ASSA Aptus
ASSA ARX
ASSA Traka (Nyckelskåp på objektet)
Axema.
Bravida Integra
DinBox
Entro
Omnis
Pacom Unison
ProAxess
RCO
Salto
Stanley SSM
Swedlock
Tidomat

De passagesystem som inte är kompatibla med Alliera eller Swedlock kan inte anslutas till Smart passage. 

Ni behöver då byta till ett passagesystem som är kompatibelt med Alliera, eller installera Swedlock. 

Kontakta oss

Boka en demo