Tagg som tjänst


Tagg som tjänst, kan det vara något? Ja om ni har passagesystem som använder tagg så läs vidare.

Vad är fördelarna?

För hyresgästen blir livet enklare när de kan beställa en ny tagg när som helst utan att behöva gå till ert kontor. För er personal så tar det bort all hantering av taggen. 

Hyresgästen kan betala direkt vid beställningen där Amido löser transaktionen eller så kan det skickas vidare till Er för debitering på månadshyran.

Tjänsten erbjuds för olika typer av teknologier på idbäraren som EM, Mifare och Desfire med er egen unika krypteringsnyckel.

Taggen levereras enligt den leveransinformation som skickas in till Amido vid beställningstillfället. 

Lösningen är automatisk där information skickas från era system till Amido där den via API skickas till utsedd korttillverkare för produktion och distribution.

Informationen om vilka behörigheter som ska finnas på taggen lämnar inte er Allierainstans utan taggen kommer automatiskt få samma behörigheter som ni har definierat att taggar till lägenheten, som taggen beställts från, skall ha.

 

Läs om vad vi gjort för andra kunder.

“Alliera är så lätt att använda! När vi nyanställer en husvärd behöver han eller hon inte ens någon speciell utbildning i Amido-systemet. En snabb introduktion av en arbetskamrat räcker.”

Smått & gott

  • Kommunala fastighetsbolag
  • Kommersiella fastighetsbolag
  • Privata fastighetsbolag

Det finns många skäl till att fastighetsbolag och bostadsbolag använder Alliera. Det är kostnadseffektivt, har full funktionalitet och är underlättande (eftersom det funkar ihop med alla tänkbara passersystem). Du kan också lägga till fler funktioner vid behov. Och istället för att upphandla ett system för att hålla administrationen enkel kan du göra bättre upphandlingar baserade på funktion och andra önskemål.

Eftersom Alliera har ett webbgränssnitt kan du hantera passage, personer och taggar oavsett var du befinner dig – det sparar restid och förenklar administrationen. Välj Amido Hosting för Alliera och alla era passagesystem! Utöver säker drift till en låg kostnad innebär Amido Hosting stor flexibilitet om du köper och/eller säljer fastighetsbestånd med viss regelbundenhet.

Med Alliera kan du enkelt centralisera eller decentralisera administrationen. Inloggningen via webben styr vad en person får se och på så sätt kan du ha en central kundtjänst som kan sköta allt för hela beståndet, eller fastighetsvärdar som sköter sina egna fastigheter. När du hyr ut kommersiella lokaler kan du välja att lägga över administrationen på kunden.

Alliera ger en smidigare hantering av entreprenörer. Istället för nyckelutlämning kan du använda elektroniska nyckelskåp som är behörighetsstyrda för entreprenörer och installatörer. Du får, utan manuell handpåläggning, full kontroll på vem som har vilken nyckel och när den kommer vara tillbakalämnad. Givetvis skickar vi automatiska påminnelser till entreprenörerna om att lämna tillbaka nyckeln i tid.

Med Alliera kan du erbjuda hyresgäster att boka tvättstugor eller andra resurser via er kundtjänstportal. I Alliera visas automatiskt de resurser en viss boende har behörighet att boka oavsett fabrikat på exempelvis tvättstugan. Dina medarbetarna kan på samma sätt boka till exempel poolbilar eller poocyklar. Alliera kan styra behörighet till en viss nyckel beroende på vem som har bokat resursen (i till exempel Outlook).

Har du inte Alliera än? Boka en demo