Tjänstespecifikation och produktspecifikation

 Index

1.0 Alliera –

1.1 Anpassingsbarhet

1.2 API

1.3 Tillgängliga funktioner 

1.4 Active Directory

1.5 Användaraktiverade abonnemang

1.6 Självadministrerande hyregäster

2.0 Driftcentral

2.1 Fördelar

3.0 ACaas och Backstage

4.0 ”Mina sidor” & App

4.1 Tagg som tjänst

4.2 Dörröppning i mobilen

4.3 Tväststugebokning online

4.4 Låt hyresgästen uppdatera sin porttelefon

5.0 Produkter

6.0 Smart passage 112 i samarbete med SOS Alarm

1.0 Alliera

Alliera är en överordnad plattform genom vilken användare kan administrera passersystem.

Alliera levereras some en funktionstjänst som inkluderar uppgraderingar och underhåll. Tjänsten levereras i befintligt skick.

 1.1. Anpassningsbarhet
Alliera kan i hög grad kundanpassas med informationsfält som kan göras sökbara. Anpassningar av Alliera utöver dess grundkonfiguration görs enligt överenskommelse med Kund till en bestämd avgift.

1.2. API

Kunder kan fritt använda Amidos API för att göra integrationer till andra system. Amido erbjuder åtta (8) timmars fri senior utvecklingsrådgivning vid ett tillfälle vid API-integration.1.3. Tillgängliga funktioner i Alliera 3 Tjänsteabonnemang1.3.1. Passersystem och andra tillgängliga integrationer
Alliera kommer med stöd för en mängd olika passersystemsfabrikat. Antalet fabrikat förändras över tid då stöd för nya versioner och fabrikat läggs till löpande.

Stöd för nya integrationer som läggs till Alliera 3 Tjänsten blir tillgängliga för Kund för en oförändrad månadspremie. Konfigurationskostnader tillkommer enligt prislista vid aktiverande av integrationer.

1.3.1.1. Gällande stöd för fabrikat och versioner finns vid var tid på support.amido.se

1.3.1.2. Tillgängliga integrationer där uppdateringar och tjänstekostnader ingår i Alliera finns listade på Amidos hemsida.

1.3.1.3. I framtida uppgraderingar kan stöd för äldre versioner tas bort. Amido strävar att behålla stöd för en version så länge som möjligt, i vissa fall även efter att tillverkaren har slutat leverera support för den versionen. Stöd kan tas bort tidigare i synnerhet om det aktuella fabrikatet erbjuder uppdateringar till nyare versioner som åtgärdar eventuella säkerhetsbrister som bedöms som allvarligare i äldre versioner av den leverantörens programvara.

1.3.1.4. Använder Kunden en version av fabrikat som inte har supporterat stöd från Amido så sker det på egen risk.

1.3.1.5. Funktionalitet mellan fabrikat kan variera då samtliga system inte har alla funktioner. Dessutom kan funktioner i vissa fabrikat sakna stöd i Alliera. Vid var tid gällande versionsstöd finns på support.amido.se 

1.4. Active Directory

Alliera kan kopplas till Kundens Active Directory (AD) för att höja säkerheten och automatisera användares rättigheter och tilldelningsmöjligheter.

1.4.1. AD automatiskt tillägg och arkivering av personal

1.4.1.1. Denna koppling till AD gör att personer kan delas in i grupper i AD och automatiskt läggas upp i Alliera när de är nyanställda.

1.4.1.2. När en person tas bort ur AD och får sin e-postadress inaktiverad så arkiveras automatiskt personen och deras passerkort i Alliera.  

1.4.2.1. Denna funktion gör att användarens inloggning till Alliera blir dess användarnamn och lösenord i domänen, dvs. i praktikens datorns inloggning.
1.4.2.2. Lösenord uppdateras automatiskt i enlighet med Kundens lösenordspolicy i AD. 

 

1.5. Användaraktiverade abonnemang

I Alliera kan användare aktivera och avaktivera abonnemang vilket ligger till grund för faktureringen. Kunden ger användare rätt att starta och avsluta abonnemang. Vilka abonnemang och produkter som är tillgängliga för aktivering i Alliera kan variera över tid.

1.5.1. Digitala
nycklar Varje digital nyckel vilket representeras som kort, kod, mobil och liknande, i Alliera är ett abonnemang. Den digitala nyckeln ges tillträde baserat på de behörigheter en användare tilldelar till den digitala nyckeln.

1.5.2. Användare Varje användare som har ett användarkonto i Alliera behöver ett användarabonnemang.

1.5.3. Amido rekommenderar att kunder rutinmässigt ser över och gallrar bland abonnemangen för att säkerställa att personinformation inte sparas onödan och att endast behöriga användare har tillgång till Tjänsten. Det är kunders ansvar att detta efterlevs.

1.5.4. Bindningstider på abonnemangen är på tillsvidare basis utan bindningstid och kan avslutas av kunder när som helst genom att utföra åtgärden direkt i Tjänsten eller meddela Amido via support.amido.se.

1.5.5. Betala för det som används när det används Antalet abonnemang för en kalendermånad beräknas som summan av ej arkiverade abonnemang av en specificerad sort den sista dagen i kalendermånaden.

1.5.2. Användarabonnemang
Ett Användarabonnemang ger en användare ett unikt konto och inloggning till Alliera. Användaren kan se och ändra saker i Alliera enligt vid var tid överenskommen rättighetsstruktur med Kunden. Konton är personliga. Användarabonnemang beställs via support.amido.se

1.6. Självadministrerande hyresgäster

Snabbare service och mindre jobb för alla. Det är möjligt när hyresgäster och entreprenörer själva får administrera sin personal.

Vi ser att detta ofta minskar administrationen med över 50% och ger nöjdare hyresgäster.

Låta era kunders organisationer bli självadministrerande.
Ni bestämmer vilka behörigheter era kunder ska få använda, t.ex. till entréerna. Sen hanterar de allt själva. Lägger till nya personer och taggar, samt arkiverar gamla.

Självadministrerande organisationer kan behöva läsare om inte taggnumret står på deras taggar.
Taggar som levereras från Amido har detta nummer ingraverat.

Hyresgästen eller entreprenören läser själva in, och ansvarar för, vilka anställda de ger taggar och behörigheter till.

 

Självadministrerande organisationer får användarabonnemang och är användare av systemet på samma villkor som Er egen personal.


Med självadministrerande organisationer blir det precis som förut förutom att era fastighetsvärdar slipper få e-post om nya taggar som ska läggas in, och leverera dem till hyresgästen, samtidigt som er hyresgäst får en tagg direkt när de behöver det och kan spärra taggen direkt när någon slutat.

2. Driftcentral

Med Amido Driftcentral blir Amido spindeln i nätet för hantering av ärenden kring passersystem. 

Driftcentralen agerar som knutpunkten mellan Kund och Serviceenhet där Amido följer upp och verifierar utförda jobb.

Driftcentralen ger även ett högre SLA-åtagande än normal servicenivå vilket inkluderar driftövervakning av Kundens anläggningar. 

2.1 Fördelar

Du får en primär kanal in för alla ärenden gällande passersystem. Du får ett enhetligt hanteringssätt gällande rutiner och leverans av.
passersystemsfunktionaliteten där vi kontrollerar att installatörsbolagen efterlever dessa.
Du får utökad driftövervakning och servicenivå där fler typer av fel upptäcks och hanteras löpande av Driftcentralen.
Du får en primär och kompetent samtalspart för installatörsbolagen så verksamheten kan fokusera på sina uppgifter. Du får en Driftcentral där problem blir adresserade och åtgärd påbörjas direkt. Driftcentralen gör en månadsvis genomgång av att data i passersystemen matchar Alliera. Avvikelser rättas och den som skapat dem spåras och utbildas.

Du får statistik av alla passersystemsrelaterade ärenden vid återkommande genomgångar. Du får bättre pris då den vanligaste driftsupport ingår i tjänsten vilket sparar pengar och ger färre fakturor att hantera för er verksamhet. Tillsammans med Kunden anpassas rutiner för att fungera med Kundens verksamhet och Serviceenheterna.

2.1.1. Uppföljningsmöten
Två gånger per år hålls centrala uppföljningsmöten där Amido Driftcentral presenterar analys av trender i ärendehanteringen som kan ligga till grund för beslutsunderlag för Kunden. 2.1.2. Serviceenheter Serviceenheter är installatörsbolagen som ansvarar för passersystemen för respektive fastighet.
För att bli Serviceenhet krävs att de accepterar processer och rutiner för att arbeta med Driftcentralen. Dessa rutiner inkluderar tydliga gränsdragningar där de ska följa rutiner kring namngivningspolicys, undersystemshantering och överenskomna SLA. Serviceenheten skall återrapportera genom att använda Driftcentralens ärendehanteringssystem varpå utfört arbete verifieras av Driftcentralen och en klarbekräftelse skickas till Kunden vilket krävs för att Servicenhetens faktura ska attesteras av Kunden.
Driftcentralen har mandat att för Kunds räkning schemalägga åtgärd för att lösa uppkomna problem med serviceenhet.
I den processen blir Kunden informerad och kan avbryta planerade åtgärd.

3. ACaaS och Backstage

ACaaS är en hostingtjänst där Amido tillhandahåller en servermiljö placerad i Sverige för Alliera och passersystemsprogramvaror i Windows. I detta ingår även den säkra inloggningstjänsten Backstage* med tvåfaktorsautentisering till undersystemen med personliga tidsbegränsade inloggningskonton till både Backstage och undersystemen.

Användare hos Kunden eller installations och serviceenheter kan på detta sätt få tillgång till undersystemen via sina webbläsare för att göra underhåll, programmeringar och uppdateringar av passersystemen.

Amido håller applikationshostingmiljön uppdaterad med antivirus och övriga systemuppdateringar av miljön enligt gällande överenskommelse för service och underhåll. ACaaS tjänsten är en applikationshostingmiljö för kundens passersystemsprogramvaror. Licenser för dessa programvaror innehas och bekostas av kunden. Amido hjälper till att optimera licensanvändandet för de olika fabrikaten för att minimera kostnaden för kunden när nya system ska ansluts i enlighet med det förfarande som är överenskommet.

Uppdateringar av passersystemsapplikationer beställs separat.
*Ingång för produktion i databaser placerade i hostingmiljö hos Amido.

4. Dina ”Mina sidor” & App

Utöka funktionaliteten på era ”Mina sidor” genom Amidos API med funktioner som tvättbokning online, taggbeställning, dörröppning och annat praktiskt. Fungerar givetvis lika bra i er app. Har ni ingen app så kan Amido lösa det.

 

4.1 Beställ en tagg som en tjänst
För hyresgästen blir livet enklare när de kan beställa en ny tagg när som helst utan att behöva gå till ert kontor. För er personal så tar det bort all hantering av taggen. Hyresgästen kan betala direkt vid beställningen där Amido löser transaktionen eller så kan det skickas vidare till Er för debitering på månadshyran. Tjänsten erbjuds för olika typer av teknologier på idbäraren som EM, Mifare och Desfire med er egen unika krypteringsnyckel. Taggen levereras enligt den leveransinformation som skickas in till Amido vid beställningstillfället. Lösningen är automatisk där information skickas från era system till Amido där den via API skickas till utsedd korttillverkare för produktion och distribution. Informationen om vilka behörigheter som ska finnas på taggen lämnar inte er Allierainstans utan taggen kommer automatiskt få samma grundbehörigheter som ni har definierat att taggar till lägenheten, som taggen beställts från, skall ha.

4.2 Dörröppning i mobilen
Öppna dörren i mobilen är en smidig funktion för att släppa in någon eller öppna garagedörren. Det är även ett smidigt sätt att dela ut en digital nyckel utan att behöva dela ut en tagg eller kort.

4.3 Tvättstuga online
Ge era hyresgäster möjlighet att boka tvättstugan direkt från mobilen eller datorn, smidigare blir det inte.

4.4 Låt hyresgästen byta namn & nummer i porttelefonen
En återkommande uppgift för förvaltaren och en källa till irritation när det inte stämmer hos hyresgästen, porttelefonen. Låt hyresgästen uppdatera sitt namn och nummer själv så att det visas korrekt i trapphusregister och porttelefoner.
Hur går det till?
Ni behöver vidareutveckla era Mina sidor eller App. Vi hjälper er med hur ni kan använda API:erna för att få designen exakt som ni vill ha den, eller om ni vill införliva någon av våra färdiga komponenter. Tillsammans sätter vi upp ett projekt som säkerställer att allt blir krypterat och säkert. 

5. Produkter

4.1. Läsare
EM och Mifare läsare samt multitaggar som används för att läsa in taggar i systemet.

4.2. Passertaggar
EM, Mifare, multitaggar och Desfire finns i flera utförandet och färger och kan fås med logotyp och personliga tryck. För krypterade Desfire-taggar säkerställer Amido att krypteringsnycklar hanteras på ett tryggt och säkert vis. Notera att konfiguration av Desfire utrustning behöver vara utfört enligt Amidos anvisningar för att garantera full funktion.

4.3. Intagspaket
Underlätta driftsättningen genom att få alla passertaggaggar levererade, inlästa och klara och förslutna i påsar med lägenhetens namn på.

4.4. AmidoNet
Tjänst inklusive hårdvara i form av en router som upprättar en säker VPN koppling från fastighet till servermiljön hos Amido.

6. Smart passage 112 larm

Er hyresgäst ringer till 112. Hon har svårt att prata. Vad som startade som en förkylning är nu en akut situation med andnöd. SOS Alarms operatör klassar det som ett prio 1-larm och räddningspersonal rycker ut med blåljusen påslagna.

Väl framme kommer räddningspersonalen snabbt in genom entrén för deras taggar fungerar i ert passersystem.

Vad händer när larmet går?

1) När ett samtal kommer in till SOS Alarm via 112 så bedömer operatören situationen och skickar ut ambulans och räddningstjänst utifrån vad som behövs.
2)Samtidigt går en signal till Amidos system som säger vilka utryckningsfordon som rycker ut och talar om vart de är på väg.
3)Systemet hämtar de digitala nycklarna (taggar) som finns i fordonen och skickar ner dem till passersystemen som finns i området.
4)När ambulans eller räddningstjänst kommer fram fungerar deras taggar och de får snabb access.
5)När utryckningen är över så plockas taggarna automatiskt bort ur era system.

Säkerhet
Vad som annars händer om ambulansen inte kommer in är att de till slut ringer räddningstjänsten som kommer och bryter upp dörren.
Att spara tid räddar liv.Det höjer säkerheten för alla boende och det kan dessutom spara en väktarutryckning eller uppbruten dörr. En annan viktig säkerhetsaspekt är att de taggar som ambulans och räddningstjänsten har bara fungerar när det är utryckning och i området dit utryckningen ska.
Övrig tid är de bara plastbitar som inte kan öppna några dörrar.
Ni har med andra ord inga ”huvudnycklar” som är ute på vift. En del fastighetsföretag har delat ut ”huvudnycklar” till larmpersonal och har därmed helt tappat kontrollen över vem som kan komma in och när, vilket ökar otryggheten för de boende.

Ambulans och räddningstjänst
I tjänsten ingår ambulans och räddningstjänst 24/7/365. SOS Alarm och Amido arbetar kontinuerligt för att all räddningspersonal ska omfattas av Smart passage men på vissa orter finns endast räddningstjänst eller ambulans. Tjänsten gäller för alla fastigheter med kompatibla passersystem förutom för fastigheter som har automatbrandlarm.
Införandeprocess Införandeprocessen består i:
1) 
Installation av Smart passage på era serverar eller i molnet.
2)Konfiguration där varje fastighet får en behörighet enligt namngivningsstandard i Smart passage. Dörrar som ska vara med väljs ut och sen positionssätts behörigheten.
3)Smart passage-dekaler sätts på alla dörrar som har valts ut.
4)Systemet testas genom att dörrarna provöppnas. Vi kan hjälpa till att projektleda hela processen.

Samhällskontraktet
Smart passage fungerar så att det ger ambulans eller räddningstjänst behörighet till alla fastigheter med Smart passage inom en radie från den positionssatta platsen för larmet. Det innebär att under insatstiden så kan räddningspersonalen ha behörighet till er fastighet även om den faktiska incidenten är i en grannfastighet. Detta är för att maximera möjligheterna att rädda liv, exempelvis om grannfastigheter behöver evakueras.

Boendes medgivande
För boende med elektroniska lås på lägenhetsdörren
Boende som har elektroniska lås på lägenhetsdörren kan vara med i Smart passage. Deras medgivande till att ingå i tjänsten bör då inhämtas och dokumenteras.