Topptrenden 2020 - Självadministration


Trenden att lokalhyresgäster vill hantera passersystemen och sin personals taggar själva lär växa under 2021. Det blir smidigare och sparar tid för alla.

Hälften av de 20 största fastighetsbolagen i Sverige har redan valt att lösa denna digitalisering med Amido.

Minskade passersystemrelaterad ärenden med 50%

Våra kunder gör fler av sina hyresgäster självadministrerande. De väljer vilka behörigheter en hyresgäst ska kunna administrera, t.ex. entrédörrar och soprum. När hyresgästen får ny personal så skapar de själva den digitala nyckeln. 

En digital nyckel är oftast en tagg, mobiltelefon eller en kod, allt är lika enkelt att hantera. Hyresgästen blir nöjdare för de behöver inte vänta på förvaltaren för att få en ny digital nyckel och förvaltaren slipper alla dessa ärenden. 

Om det är en stor hyresgäst så kan de enkelt koppla sitt active directory till systemet. Då tas personal och deras taggar automatiskt bort när de slutar och ny personal läggs till när de börjar. Det förenklar hyresgästens vardag och då även våra kunders.

Hur görs hanteringen ännu smidigare?

Alla hyresgäster är inte stora företag som vill administrera själva. För de mindre lokalhyresgäster och boende så är ett av de vanligaste ärendena för en förvaltare att hyresgästen behöver en ny tagg.

Med Amidos tjänster kan hyresgästen, dygnet runt, enkelt beställa en tagg direkt på hyresvärdens ”Mina sidor”. Taggen levereras sedan direkt till hyresgästen, konfigurerad och klar. 

Hyresvärden slipper all hantering och kundnöjdheten ökar när hyresgästen får snabb service på sina egna villkor.

“Alliera är så lätt att använda! När vi nyanställer en husvärd behöver han eller hon inte ens någon speciell utbildning i Amido-systemet. En snabb introduktion av en arbetskamrat räcker.”

Smått & gott

  • Mig som har bostadsfastigheter med hyresgäster eller hanterar bostadsrättsföreningar.
  • Mig som förvaltar fastigheter åt andra fastighetsägare.
  • Mig som har kommersiella fastigheter med kontor, butiker eller andra lokaler.
  • Mig som har kontorshotell eller andra ytor som jag hyr ut till flera olika verksamheter.

Våra fastighetsbolagskunder uppskattar att det är så enkelt att hantera passersystemen, att de oavsett om de har en eller flera tillverkare och programvaror kan de låta alla som träffar kunden hjälpa till med nya taggar, vilket leder till förbättrad service, högre kundnöjdhet och att det inte krävs teknisk utbildning för att hantera den administration som krävs.

I många fall har våra kunder system där de inte vet vilken person som kommer in i deras utrymmen. Tryggheten med att byta ut nycklar fungerar inte som man tänkt, trots stora investeringar. Det ingår effektiva verktyg för att rensa och få bättre kontroll.

För att förenkla ännu mer automatiserar vi de delar där det finns information i andra system. När vi saknar information, till exempel om när personer som skall ha tillgång till en lokal eller lägenhet har tappat en tagg, låter du dem hantera detta själv.

Du som äger bostadsfastigheter har investerat stora pengar i dina “Mina Sidor” men kunderna använder det inte alls så mycket som tänkt. Vi har attraktiva funktioner som, i många fall, flerdubblar antalet inloggade per månad, ökar din effektivitet och ditt NKI.

Våra kunder menar att de sparar mer pengar än vad det kostar. När du utsätter dina upphandlingar för konkurrens får du lägre pris, bättre funktioner och betydligt högre effektivitet.

Vi har dörröppningsapp och tvättstugebokning med app – men dessutom kan du få in dessa funktioner om du vill bygga egen app eller hemsida. Våra kunder har använt bägge dessa under nästan tio år utan extra kostnad – det ingår i vår licens.

Våra kunder uppskattar framför allt att vi har ett webbgränssnitt utan konstiga plugins eller annat som fungerar på allt från telefoner, plattor och datorer av alla fabrikat och moderna webbläsare.

Det innebär att du kan använda det överallt – flera av våra kunder har en liten adapter till sin iPhone eller Android med vår lilla kortläsare, stor som ett usb-minne, i fickan. Då kan de, så fort de springer på en kund som behöver hjälp fixa det. Gissa hur nöjda kunderna blir!

Med Alliera ingår att vi tar hand om dina databaser och programvaror. Självklart kan du köra det på egna servrar istället – du väljer och kostnaden blir densamma. Det innebär att du som har kort förvaltningshorisont löser hantering vid inköp och försäljning superenkelt!

För många kommersiella fastighetsbolag ger sina kunder nya taggar så fort någon blir nyanställd hos någon av deras kunder. Hos en av våra kunder mättes hur stor del av deras ärenden som handlade om att kunders personal började eller slutade och behövde passerkort. Över 40% av deras ärenden gällde passagefrågor. Målet var att halvera dessa. När Alliera infördes minskade dessa betydligt mer än så. Vill du veta mer – kontakta oss!

För dig som hanterar bostadsfastigheter blir kunderna ofta irriterade för att de behöver transportera sig och anpassa sig till kontorstider för att få ny tagg när de tappat bort en, eller när barnen skall få egen tillgång till dörrarna. Med Alliera kan du slippa den administrationen helt. Dina kunder hanterar det själv på mina sidor och vi ser till att de får ny tagg på posten några dagar senare. När de fått den går de enkelt in på dina “Mina Sidor” och aktiverar den.

I många företag är omorganisationer mer regel än undantag. Det är krångligt att hantera dessa system och det krävs utbildade tekniker. Med Alliera kan du centralisera, decentralisera eller kombinera dynamiskt för att anpassa till din verksamhet. Dessutom kan vem som helst lära sig använda de funktioner du behöver för att kunna hjälpa en kund med hjälp av en kort introduktionsvideo. Så enkelt är det faktiskt!

En av de saker våra kunder uppskattar mest – och som de sparar en hel del pengar på – är att låta sina entreprenörer hämta och lämna sina nycklar själva. Dels blir fel enklare och snabbare åtgärdade.

Dessutom minskar dina fakturor. Entreprenörerna tar inte längre betalt för sin väntetid, transportkostnader och miljöpåverkan minskar när de slipper åka in till ditt kontor. Istället åker de direkt ut till området och kan själv hämta ut rätt nyckel. Självklart påminner vi entreprenörerna tydligt och regelbundet om de inte lämnat tillbaka nycklarna som de skall. Eftersom det inte finns skäl att ha nycklar mer än över dagen tappas nycklar bort i mycket mindre utsträckning och dina kunders trygghet ökar än mer.

Du får loggar på när entreprenör påbörjat och avslutat jobbet och kan stämma av med tidsredovisning så att du vet vilka som sköter sig till nästa omförhandling.

Du ger enkelt dina bostadshyresgäster möjlighet att boka tvättstugor eller andra resurser via “Mina Sidor”. Där visas den boendes bokningsbara platser automatiskt så fort du tillför mer som till exempel tvättstuga, gemensamhetslokal eller bastu.  

Om ni använder Outlook och Microsoft Exchange kan på samma sätt boka till exempel poolbilar, tillgång till mötesrum eller poolcyklar.

Nyfiken? Boka en demo