Automatiserat och enkelt

Access vid rätt tidpunkt och till rätt person

Vår digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det.

Frihet

Du kan fritt välja mellan vilka passersystem och är aldrig
bunden till ett fabrikat.

Enkelhet

Du behöver bara använda en administrationsplattform, som både är enkel att förstå och hantera.

Säkerhet

Du får en tekniskt avancerad plattform med automatiseringar och integrationer som eliminerar risken för obehöriga att få tillträde.

En del av våra kunder

Privata fastighetsbolag, kommersiella fastighetsbolag, offentlig sektor och flera andra branscher anser att digitalisering är en viktig del i deras verksamhet. Vi är glada att kunna hjälpa dem att automatisera och effektivisera deras digitala nyckelhantering.

Antal digitala nycklar

1 063 906

som hanteras via Alliera

*OBS: Antalet digitala nycklar är inte garanterat korrekt. Eftersläpning kan förekomma, då uppgifterna samlas in från olika källor och på grund av tekniska orsaker uppdateras inte alla dagligen. Det förekommer också att antalet både ökar och minskar tillfälligt i samband med olika administrativa processer.

Framtiden går mot digitala nycklar

Alliera

I takt med att kraven på framtidens smarta accesser till fastigheter ökar, kommer även behoven för digitala nycklar såsom taggar, blippar, kort, mobiler med mera.

Marknaden erbjuder flera olika fabrikat och system, vart och ett med en egen lösning och ett unikt gränssnitt. Alliera förenklar och minimerar administrationen tack vare färdigpaketerade integrationer, oavsett vilka fabrikat som används.

Gränssnittet är både enkelt samt GDPR säkrat, och kan med fördel överlämnas direkt till era kommersiella hyresgäster som kan sköta den dagliga administrationen själva.

Vi samlar allt på ett ställe

Alliera passar

Fastighetsbolag

Få struktur över era passagesystem, fastighetsboxar och porttelefoni. En plattform för alla era enheter oavsett fabrikat.

Företag & industri

Hantera både intern och extern personal enkelt med Alliera. När en anställd avslutar sin anställning, så spärras den digitala nyckeln automatiskt.

Offentlig sektor

Automatisera hanteringen av inpassering. Styr hantering av konferensrum och poolbilar.

Produktnyheter

Smart passage

Digital inpassering som effektiviserar räddningstjänstens insats vid en brand.

DAX

Låter passagesystemägaren dela rättigheten att ge andra aktörer behörighet att komma in i fastigheten.

Nyheter & artiklar