Alla dörrar och lås i en lösning

Amido hjälper fastighetsägare, bostadsbolag, kommuner, regioner och företag att hantera behörigheter för passersystem, lås eller andra elektroniska enheter.

Kvinna knappar in kod på en läsare

Hitta rätt lösning på hantering av behörigheter
för er verksamhet

Sedan starten har Amidos uppdrag varit tydligt: att förenkla accesshantering på ett sätt som gör en konkret skillnad.
Med Amido är det enkelt att hantera hela livscykeln av behörigheten oberoende undersystem. Det garanterar att rätt personer kan öppna rätt dörrar när de behöver det.

Med Amido är det enkelt och säkert att både dela ut och ta bort behörigheter i alla passersystem. Det garanterar att rätt personer kan öppna rätt dörrar när de behöver detMed Amido är det enkelt och säkert att både dela ut och ta bort behörigheter i alla passersystem. Det garanterar att rätt personer kan öppna rätt dörrar när de behöver det.Med Amido är det enkelt och säkert att både dela ut och ta bort behörigheter i alla passersystem. Det garanterar att rätt personer kan öppna rätt dörrar när de behöver detMed Amido är det enkelt och säkert att både dela ut och ta bort behörigheter i alla passersystem. Det garanterar att rätt personer kan öppna rätt dörrar när de behöver det.dg av

Bostadsbolag

Få överblick av alla behörigheter till fastigheten, såsom entré, lokaler, tvättbokning och postboxar. Fastighetsskötaren kan spärra behörigheten om en hyresgäst tappar en tagg, utan att ärendet ska gå via flera personer.

Läs mer om Amidos lösningar för bostadsbolag

Kommun och region

Enkel och säker administration när städfirman behöver behörighet till skolan, nyanställda behöver passerkort och renhållningsarbetarna behöver nya taggar. All hantering av behörigheter görs i en och samma plattform.

Läs mer om Amidos lösningar för kommuner och regioner

Kommersiella fastigheter

Säkerheten ökar och risken för stölder eller skadegörelse minskar när all hantering av behörighet görs i en plattform. Att minska den manuella hanteringen gör att mer tid kan läggas på andra nödvändiga aktiviteter.

Läs mer om Amidos lösningar för kommersiella fastigheter

Företag

De flesta företagen har för många aktiva nyckelkort eller taggar till passersystemen vilket främst påverkar säkerhet. Med Amido har administratören full kontroll.

Läs mer om Amidos lösningar för företag

Amido stöder bland annat dessa system

Passersystem, nyckelskåp, fastighetsboxar, tvättbokning, personalhanteringssystem och alla andra system som hanterar behörighet kan integreras i plattformarna Alliera, Opna och Smart Passage.

Bli mer effektiva och öka säkerheten för alla behörigheter

I över 15 år har fastighetsbolag, bostadsbolag, kommuner och regioner använt Amido för att öka effektivitet och säkerhet i hanteringen av behörighet till fastigheter.

Integrationer

Stöd för alla system

Amidos plattformar har stöd för majoriteten av passersystem, postboxar, personaldatabassystem och fastighetssystem.

En plattform

Överblick ger effektivitet

En samlad administration för alla system och behörigheter minskar manuell handpåläggning i flera olika system.

Säkerhet

Endast behöriga äger tillträde

Minimal manuell hantering ökar säkerheten och obehöriga får inte tillträde.

Marknadens ledande plattform för hantering av behörighet

Idag använder 12 av Sveriges 20 största fastighetsägare plattformen Alliera eller någon av Amidos andra lösningar för att effektivt och säkert hantera behörigheter. Av Sveriges kommun- och regionanställda använder 20 procent varje dag Amidos lösningar för att låsa upp dörrar och få tillträde.

Aktiverade digitala nycklar
+1 100 000
Olika integrationer
30+

Enkel och digital hantering av alla behörigheter

Vill du veta mer om Amidos tjänster och möjligheterna för er verksamhet?

Kollektivtrafik väg

Mässkalender

Plats
Prioritet Serneke Arena
Monternummer
G:07
Fastighetsmässan Göteborg
13-14 September 2023
Plats
Stockholmsmässan
Monternummer
C06:20
Sectech
24-25 Oktober 2023
Plats
Stockholmsmässan
Monternummer
A03:31
SKYDD
22-24 Oktober 2024
Nyheter

Nyheter från Amido

Missa inga nyheter från Amido - få utskick om pressmeddelanden, nyheter och annat.