Marknadens ledande plattform för accesshantering.

Få en tydlig överblick av vilka som har tillträde till dina fastigheter. I över ett decennium har vi hjälpt våra kunder att ta kontroll över sina accesspunkter och skapa mervärde. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon, genom vår plattform, access till byggnader vid larm.

Vet du verkligen vem som kommer och går?

Med flera olika passersystem är det svårt att få överblicken du behöver. Särskilt om du vill skapa så säkra rutiner som möjligt. Vi hjälper dig lämna utspridd, manuell hantering bakom dig.

Stöd för dina system

Vår plattform har stöd för marknadens säkraste passersystem. I vår portfölj finns även integration mot postboxar, personaldatabassystem, fastighetssystem m.m.