Alliera öppnar allt

En plattform för alla passersystem

Alliera är en enkel, men i botten tekniskt avancerad plattform som integrerar med alla dina digitala nycklar. Administration effektiviseras samtidigt som paraply-plattformen ger er friheten att kunna välja och samköra olika lösningar för era accesser. Det innebär att ni sparar såväl tid som pengar!

Skapar frihet, enkelhet och säkerhet

Skapar frihet, enkelhet och säkerhet

enheter

FRIHET

Du kan fritt välja mellan vilka passersystem och är aldrig bunden till ett fabrikat.

drag ux

ENKELHET

Du behöver bara använda en administrationsplattform, som både är enkel att förstå och hantera.

säkerhet3

SÄKERHET

Du får en tekniskt avancerad plattform med automatiseringar och integrationer som eliminerar risken för obehöriga att få tillträde.

 

En del av våra kunder

Privata fastighetsbolag, kommersiella fastighetsbolag, offentlig sektor och flera andra branscher anser att digitalisering är en viktig del i deras verksamhet. Vi är glada att kunna hjälpa dem att automatisera och effektivisera deras digitala nyckelhantering.

Antal digitala nycklar

832 019 

som hanteras via Alliera

*OBS: Antalet digitala nycklar är inte garanterat korrekt. Eftersläpning kan förekomma, då uppgifterna samlas in från olika källor och på grund av tekniska orsaker uppdateras inte alla dagligen. Det förekommer också att antalet både ökar och minskar tillfälligt i samband med olika administrativa processer.

Framtiden går mot digitala nycklar

Alliera

I takt med att kraven på framtidens smarta accesser till fastigheter ökar, kommer även behoven för digitala nycklar såsom taggar, blippar, kort, mobiler med mera.

Marknaden erbjuder flera olika fabrikat och system, vart och ett med en egen lösning och ett unikt gränssnitt. Alliera förenklar och minimerar administrationen tack vare färdigpaketerade integrationer, oavsett vilka fabrikat som används.

Gränssnittet är både enkelt samt GDPR säkrat, och kan med fördel överlämnas direkt till era kommersiella hyresgäster som kan sköta den dagliga administrationen själva.

Vi samlar allt på ett ställe

Alliera passar

hus bil

Fastighetsbolag

Få struktur över era passagesystem, fastighetsboxar och porttelefoni. En plattform för alla era enheter oavsett fabrikat.

Industri

Företag & industri

Hantera både intern och extern personal enkelt med Alliera. När en anställd avslutar sin anställning, så spärras den digitala nyckeln automatiskt.

kommunal

offentlig sektor

Automatisera hanteringen av inpassering. Styr hantering av konferensrum och poolbilar.

Produktnyheter

DAX

Låter passagesystemägaren dela rättigheten att ge andra aktörer behörighet att komma in i fastigheten.

Smart passage

Digital inpassering som effektiviserar räddningstjänstens insats vid en brand.

Pick N Place

Passagedokumentation för fastigheter.

Nyheter & artiklar